Haberin yayım tarihi
2010-06-23
Haberin bulunduğu kategoriler

Brüksel'de Bir Hafta. Tusiad 21 Haziran 2010 Raporu..

BU SAYIDA:

AB – TÜRKİYE
AB ‐ KIBRIS
AB LİDERLER ZİRVESİ
AB GENİŞLEME POLİTİKASI
AB ‐ MOLDOVA
AB – GÜRCİSTAN
AB – KIRGIZİSTAN
ULAŞTIRMA
REKABETÇİLİK
TARIM VE BALIKÇILIK
EKONOMİ

AB – Türkiye


- Brüksel merkezli Güvenlik ve Savunma Gündem (Security&Defence Agenda) adlı düşünce kuruluşunun 21 Haziran'da düzenlediği "NATO'nun Avrupa Boyutu" başlıklı konferansta bir konuşma yapan NATO Genel Sekreteri ve Danimarka Eski Başbakanı Anders Fogh Rasmussen, AB'nin Türkiye'yi savunma ve güvenlik alanında karar alma mekanizmalarına neden dahil etmediğini anlamasının mümkün olmadığını söyledi.

Rasmussen Türkiye'nin AB'ye üye olmasını beklemeden Avrupa Savunma Ajansı'na (European Defence Agency) üye olabilmesi gerektiğini belirten Rasmussen, AB'nin bunu sağlamak için gerekli ayarlamaları yapıyor olmasını arzu ettiğini vurguladı.

- Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Gazze'deki tecrit ve Mavi Marmara gemisine yapılan saldırı ele alındı. Ortak karar tasarısında son dönemde yaşanan olaylar sonucunda Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin önemli bir zarar gördüğü belirtiliyor ve Türk hükümetine diplomatik ve siyasi çabalarını Filistinlilerin içinde bulunduğu zor koşulları hafifletmeye yoğunlaştırması ve böylece Orta Doğu'daki barış sürecine katkıda bulunması çağrısında bulunuluyor. Kararda Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıyla ilgili uluslararası ve tarafsız bir soruşturmanın açılması isteniyor.

- İtalyan haber ajansı Ansa'nın haberine göre İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Lüksemburg'da, AB Dışişleri Bakanlar Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Avrupa'nın Türkiye politikasını tartışma çağrısında bulundu. Frattini, AB açısından Türkiye'nin "önemli bir ortak" olduğunu belirtti ve Avrupa'nın Türkiye'yi kaybetmemesi gerektiğini, Avrupa'nın Türkiye'ye yakınlaşma sinyali vermemekle hata ettiğini vurguladı. Türkiye'nin Avrupa tarafından terk edildiği duygusuna kapılması ve başka bölgelere doğru kayması riskinin AB'nin yararına olmayacağını söyledi.

AB - Kıbrıs

- Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlık Divanı'nda K.Kıbrıs ile Doğrudan Ticaret Tüzüğü üzerinde kısa bir tartışma yapıldı. 17 Haziran'da yapılan toplantıda tüzüğün genel hatları konusunda siyasi gruplar aralarında çok kısa bir görüş alışverişinde bulundu.

Tüzüğün 1 Temmuz'da tekrar AP Başkanlık Divanı'na ele alınması konusunda grup içinde genel bir uzlaşı sağlandı. Ancak 1 Temmuz tarihinde tüzüğün toplantı gündemine alınması için tarafların kesin bir uzlaşı sağlamaları gerekiyor.

AB Liderler Zirvesi

- 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilen AB liderler zirvesinde AB ekonomisi açısından önemli kararlar alındı. Liderler AB 2020 Stratejisi'ni onaylayarak, önümüzdeki daha fazla istihdam ve büyüme için on yılda izlenecek olan yol haritasını görüş birliğiyle kabul etmiş oldu. Liderler ayrıca Avrupa'da mali istikrar ve sürdürülebilirliğin sağlanması ve ekonomi yönetiminin eşgüdümünün güçlendirilmesi için bir dizi karar aldı.

AB 2020 Stratejisi :
AB Komisyonu'nun hazırladığı strateji belgesi AB liderleri tarafından onaylanarak son şeklini almış oldu. Strateji belgesinde öne çıkan noktalar arasında rekabetçiliğin ve üretimin güçlendirilmesi, sosyal kapsama ve ekonomide dönüşüm politikaları sayesinde AB ekonomisinin içerde ve dışarıda daha güçlü bir ekonomi haline gelmesi,istihdam ve büyümeyi sağlamak üzere artık kriz yönetimi önlemlerinin bir tarafa bırakılarak, uzun dönemli reform sürecine geçilmesi ve AB genelinde emeklilik sistemlerinin yeniden yapılandırılması gibi önemli kararlar yer alıyor. Liderler istihdamın artırılması, yenilikçilik ve ar-ge için gerekli koşulların iyileştirilmesi, iklim değişikliği ve enerji ile ilgili hedeflerin yakalanması, daha başarılı bir eğitim politikası ve yoksulluğun azaltılmasıyla birlikte sosyal kapsama çalışmalarının yaygınlaştırılması konularında mutabık kaldılar.

Sonraki adım olarak her bir üye ülkenin AB2020 hedeflerine ulaşmak için kendi ulusal planını oluşturarak, çalışmaları başlatması gerekiyor.

Ekonomi yönetimi: Krizle birlikte AB'de ekonomi yönetimindeki zaafların özellikle bütçe ve makroekonomik denetleme mekanizmalarında olduğu ortaya çıktı. Liderler bütçe yönetimi ve İstikrar ve Büyüme Paktı kurallarının kesin bir şekilde uygulanması konusunda mutabık kaldı.

Avrupa ekonomisin rekabetçiliğinin daha analitik bir şekilde izlenmesi için bir derecelendirme sistemi oluşturulması, Euro Alanı ülkelerinin ekonomilerinin daha etkin bir şekilde gözlenmesi için bir denetim mekanizması kurulmasına karar verildi.

Mal hizmetler: Avrupa mali sisteminin yeniden istikrara ve güven ortamına kavuşabilmesi için gerekli yapısal ve hukuki reformların bir an önce yapılması gereği ortaya konuldu. Bankacılık sektörünün ekonomideki dalgalanmalara karşı daha dirençli olması ve bilançolarının saydamlığı da öncelikli konular olarak belirlendi. 2011 başından itibaren Avrupa Sistemli Riskler Kurulu ve diğer üç denetim kurulunun işlerliğini kazanması için bir an önce çalışmalara başlanması kararı alındı. AB Komisyonu'nun kredi derecelendirme kuruluşlarının çalışmalarının denetlenmesine yönelik önerisinin hızlı bir şekilde değerlendirmeye tutulmasına karar verildi. Üye ülkelerin banka ve diğer mal kurumları kapsayacak yeni bir vergi koyması önerisi Çek Cumhuriyeti haricindeki diğer ülkelerce kabul edildi.

AB Komisyonu bu konuyu derinlemesine inceleyerek Ekim ayında bir araya gelecek olan AB liderlerin bir rapor halinde sunacak.

İklim değişikliği:
Komisyon'un AB'nin karbon salınımı hedefini %20'den %30'a çıkartmasının her üye ülke üzerindeki etkisini ortaya koyacak bir şekilde hazırlayacağı rapor Ekim ayındaki zirvede incelenerek, Kankun'daki zirve öncesinde bir karara varılacak.

Genişleme:
Liderler, AB Komisyonu'nun İzlanda ile tam üyelik müzakerelerine başlanması önerisini onayladı. İzlanda ile üyelik müzakerelerinin hızı İzlanda'nın AB müktesebatını benimseme ve kendi iç yasalarına uyarlayıp, uygulamaya koyabilme hızına bağlı olacak.

Euro Alanı:
Komisyon'un Estonya'nın Euro Alanı'na 1 Ocak 2011'de katılması yönündeki önerisi onaylandı.

İran:
Liderler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1929 sayılı kararını tanıdı. Türkiye ve Brezilya'nın İran ile uluslararası camia arasındaki krizi aşmak üzere gösterdiği ortak çabaları olumlu karşılayan AB liderleri yine de varılan bu noktanın İran'ın nükleer hedefleriyle ilgili endişeleri ortadan kaldırmaya yeterli olmadığını belirtti.

AB Genişleme Politikası

- İzlanda ile AB'ye üyelik için müzakerelere başlanmasına 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nde oybirliği ile karar verildi.

İzlanda AB'ye üyelik için Temmuz 2009 tarihinde başvurusunu yapmış, AB Komisyonu ise İzlanda ile üyelik müzakerelerine başlanması yönündeki görüşünü Şubat 2010'da bildirmişti. AB üye ülke liderleri Komisyon'un İzlanda'nın 1993 tarihli Kopenhag siyasi kriterlerine uyum gösterdiği yönündeki görüşüne destek verdi. Bununla birlikte, İzlanda'nın AB müktesebatıyla uyum için belirli alanlarda ciddi çaba sarf etmesi gerektiği de vurgulandı ve bu bağlamda İzlanda'nın Avrupa Ekonomik Alanı üyeliğinden doğan halihazırdaki yükümlülüklerine atıfta bulunuldu.

İzlanda ile müzakerelerin başlaması yolunda bir sonraki adım İzlanda ile gerçekleştirilecek üyelik müzakereleri için genel ilkeleri ve İzlanda'nın AB'ye katılması için gereken reformları belirleyen bir müzakere çerçevesinin AB Komisyonu tarafından hazırlanması olacak. Müzakereler AB müktesebatının tamamının İzlanda tarafından kabul edilerek uygulanmasını hedefliyor. AB Komisyonu İzlanda ve AB üyesi ülkeler arasındaki müzakereleri kolaylaştırmak için gereken bütün teknik desteği sağlayacak.

AB - Moldova

- AB Komisyonu Moldova ile vize serbestisi görüşmelerini başlattı. Avrupa Birliği – Moldova İşbirliği Konseyi'nin 21 Aralık 2009 tarihindeki toplantısında uzun vadeli hedefi AB'yi ziyaret eden Moldova vatandaşları için vize serbestisi sağlanması olan görüşmeleri 2010 yılında başlatma kararı alınmıştı. Moldova vatandaşları uzun vadeli vize serbestisi hedefi kapsamında 1 Ocak 2008'den beri vize kolaylığı anlaşmasından faydalanıyor.

Anlaşma bağlamında bütün Moldova vatandaşları indirimli vize ücretinden yararlanırken, çocuklar, emekliler, öğrenciler, AB'de yaşayan aile fertlerini ziyaret edenler, tıbbi hizmet almaya gidenler, AB şirketleriyle çalışanlar, sporcular, gazeteciler gibi bazı gruplara ise vize ücreti uygulanmıyor. Moldova ise AB vatandaşlarına uyguladığı vize zorunluluğunu 1 Ocak 2007'de kaldırdı. AB Komisyonu'nun 15 Haziran 2010 tarihinde AB – Moldova İşbirliği Konseyi'nin Lüksemburg'daki toplantısında başlattığı görüşmeler Moldova ve AB yetkililerine vize serbestisi için gerekli olan teknik önkoşulları inceleme fırsatı sunacak. Görüşmeler seyahat belgelerinin güvenliği, sınır ve göç yönetimi gibi önemli konulara odaklanırken, toplumsal düzen, güvenlik ve dış ilişkilerle ilgili diğer konuları da kapsayacak.

AB – Gürcistan

- AB ile Gürcistan arasında iki bölge arasında daha kolay seyahat edilebilmesi amacıyla bir vize kolaylığı anlaşması imzalandı. Vize kolaylığı anlaşması bağlamında bütün Gürcistan vatandaşları indirimli vize ücretinden yararlanırken, 12 yaşın altındaki bireyler, engelliler, emekliler, öğrenciler, sivil toplum örgütü çalışanları gibi bazı gruplara ise vize ücreti uygulanmıyor. Bununla birlikte bazı kişilerden (iş adamı ve kadınları, öğrenciler ve gazeteciler) vize başvurusu için istenilen belgeler sadeleştiriliyor. Sıklıkla seyahat eden kişiler ise uzun süre geçerli çok girişli vizelerden yararlanabilecekler.

Son olarak da diplomatik pasaport sahipleri için vize uygulanmayacak. Bu anlaşma aynı zamanda AB üye ülkeleri konsolosluklarının vize verip vermeme konusundaki kararlarını 10 gün içerisinde vermelerini zorunlu hale getiriyor. AB ile Gürcistan arasındaki geri kabul anlaşması müzakereleri tamamlanarak, vize kolaylığı anlaşması ile aynı gün paraflandı. Geri kabul anlaşmasının resmi onayı sonrasında vize kolaylığı ve geri kabul anlaşmaları aynı gün yürürlüğe girecek.

AB – Kırgızistan

- AB Komisyonu Kırgızistan'ın güneyindeki etnik çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle ülkedeki insani durumu değerlendirmek üzere bir uzman gönderilmesine karar verdi. Uluslar arası İşbirliği, İnsani Yardım ve Krizle Mücadeleden sorumlu AB Komiseri Kristalina Gerogieva, Kırgızistan'ın sınırlarında binlerce sivilin ülkeden kaçmak için Özbekistan sınırında biriktiği, bazı sivillerin ise devam eden etnik çatışmalar nedeniyle evlerinden dışarı çıkamadıkların haberleri üzerine AB'nin kısa vadede insani yardım kaynaklarını seferber etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Ulaştırma

- AB Komisyonu 15 Haziran tarihinde Avrupa Parlamentosu ve üye devletlerin talebi üzerine Avrupa Birliği havaalanlarında güvenlik tarayıcılarının kullanılması ile ilgili bir bildirdi yayımladı. 25 Aralık 2009'da Amsterdam – Detroit uçuşu sırasında bir teröristin patlayıcı kullanma girişiminden sonra güvenlik tarayıcılarının kullanımı Avrupa içersinde giderek artmıştı. Komisyon güvenlik tarayıcıları konusunda ortak bir Avrupa yaklaşımı oluşturarak, temel haklar ve sağlık hükümleri ile uyumlu güvenlik önlemlerini içinde barındıran ve aynı zamanda güvenli tarama hizmeti gerektiren ortak standartlar oluşturmayı hedefliyor.

Güvenlik taratıcılarının kullanımı konusundaki kararı üye ülkeler bağımsız olarak veriyor olsalar da kullanmaları durumda belirlenen ortak standartlara uyum göstermeleri beklenecek. Rapora gore güvenlik tarayıcıları güvenli ve etkili bir tarama yöntemi olarak yolcuların üzerinde zararlı olabilecek cisimleri tespit etmek amacıyla kullanılabilir. Bunun ön şartı ise uygun koşullar yerine getirilerek temel haklar ve özgürlükler ve sağlık ile ilgili endişeleri de gidermek olarak görülüyor. Komisyon bu raporu AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'na gönderecek ve bu konuda ile ilgili karar alma aşamasında AP'nin ve Konsey'in fikirlerini ve önerilerini de değerlendirmeye alacak.

Rekabetçilik

- AB Komisyonu, AB Birleşme Tüzüğü altında İngiltere merkezli Royal Bank of Scotland'ın (RBS) ticaret kolu Sempra Emito LLP'nin JP Morgan tarafından satın alınması işlemini dikkatle inceledikten sonra, rekabete engel olmayacağı sonucuna vararak onayladı. AB Komisyonu incelemeleri JP Morgan ve Sempra Emito'nun faaliyetleri arasındaki örtüşmenin sınırlı olduğuna ve bu nedenle ellerinde önemli pazar payı tutan, güçlü ve verimli diğer firmaların pazarda JP Morgan ve Sempra'nın ortak olarak sundukları hizmetlerle rekabetlerinde bir sorun olmayacağına karar verdi.

Komisyon aynı zamanda satışa konu olan şirketin baz metal ticareti kapsamındaki stoklama faaliyetlerini de değerlendirerek, bu ürün için pazarda diğer rekabetçi firmaların varlığı nedeniyle piyasalarda rekabeti etkileyecek herhangi bir risk olmadığına karar verdi.

- AB Komisyonu, AB Birleşme Yönetmeliği'ne göre, İtalyalı A2A Spa ile Gazprom Germania Gmbh arasında İtalyan perakende gaz tedariki şirketi kurulmasını onayladı. PremiumGas adı verilen bu ticari ortaklık öncelikle İtalya'da perakende gaz tedarikinde faaliyet gösterecek. A2A İtalya'da elektrik ve gaz üretiyor, satıyor ve dağıtımını gerçekleştirirken, aynı zamanda ısınma, su ve atık yönetimi hizmetleri de sağlıyor. Gazprom Germania ise Rusya'nın devlet kontrolü altındaki şirketi Gazprom'un bir alt kolu ve doğal gaz üretimi, nakli, arıtma ve pazarlama alanlarında faaliyet gösteriyor.

Ticari işlem Komisyon'a 7 Mayıs 2010 tarihinde bildirildi. Komisyon yaptığı inceleme sonrasında işlemi onayladığını bildirmek amacıyla yaptığı açıklamada pazardaki çok sayıda rakibin varlıklarına devam edeceklerinden ve pazar payının düşük olmasından ötürü önerilen birleşimin piyasada rekabeti engellemeyeceğini bildirdi.

Tarım ve Balıkçılık

- Geçtiğimiz Ekim ayındaki süt ürünleri krizinden sonra oluşturulan Süt Hakkında Yüksek Seviye Grubu bulgularından oluşan raporunu tamamladı ve AB Komisyonu'na yedi konuda tavsiye kararı bildirdi.

Bu tavsiye kararları arasında süt ürünleri tedarik zincirinde yazılı sözleşmelerin kullanımının geliştirilmesi için somut adımlar atılması yönünde bir çağrı ve süt ürünleri üreticilerinin toplu pazarlık gücünü arttırmaya yönelik önerilerin göz önünde bulundurulması da var.

Tarım ve Kırsal Kalkınmadan sorumlu AB Komiseri Dacian Cioloş yaptığı açıklamada Yüksek Seviye Grubu'nun çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını belirterek, raporu ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğini ve yıl sonundan once yasama amaçlı öneriler sunmaya çalışacağını kaydetti.

Cioloş asıl amacının geçtiğimiz yıl yaşanan krizden çıkarılan derslerden yola çıkarak sektörü daha iyi yapılandırmayı sağlayacak orta ve uzun vadeli önlemler almak olduğunu vurguladı.

Yüksek Seviye Grubu'nun AB Komisyonu'na sunduğu tavsiye kararları şu konularla ilgili:

• Süt üreticileri ve süt işlemcileri arasında sözleşmeli ilişkiler,
• Üreticilerin toplu pazarlık güçleri,
• Süt ürünleri sektöründe dallar arası kuruluşların muhtemel rolleri,
• Süt ürünleri tedarik zincirinde şeffaflık,
• Piyasa önlemleri ve vadeli işlemler,
• Pazarlama standartları ve köken etiketleme,
• Yenilik ve araştırma.

Ekonomi

- Avrupa Birliği Ekonomik ve Parasal Birliği tarafından hazırlanan 2010 Kamu Maliyesi Raporu yakın zamandaki bütçesel gelişmeleri sunarak, bütçesel denetimlerdeki gelişmeleri bildiriyor ve borç azaltma stratejileri konusunda alınabilecek dersleri gösteriyor. Raporda mali ve ekonomik kriz döneminde üye ülkelerin mali politikalarındaki değişim değerlendiriyor ve kamu maliyesinin ve politika gereklerinin gelecekteki sonuçları inceleniyor. 2009 yılı sonbahar aylarında AB, mali riskler ve makro-finansal dengesizlikleri göz önüne alarak, İstikrar ve Büyüme Paktı'nın tutarlı bir şekilde uygulanması çerçevesinde ülkelerce düzenlenmesi ve farklılaştırılması gereken bir çıkış stratejisi üzerinde anlaşmıştı.

Raporun ikinci bölümü bütçe denetimlerindeki gelişmeleri araştırıyor ve üç konu üzerinde duruyor:

• Kriz boyunca İstikrar ve Büyüme Paktının uygulanması;
• Periyodik olarak düzenlenen bütçe dengeleri değerlerini geliştirme yolları;
• Üye ülkelerde güçlü mali politikalar oluşturulmasını sağlamakta maliye yasalarının rolü.

Raporun üçüncü bölümü borç gelişmeleri ve beklentileri analiz ediyor ve geçmişteki deneyim ve simülasyonlara dayanarak başarılı ve başarısız mali konsolidasyonlardan çıkartılabilecek dersleri sunuyor. Raporun son bölümü ise makroekonomik dengesizlikler ile mali riskler arasındaki bağlantıyı inceliyor.

- AB Komisyonu aşırı bütçe açıkları nedeniyle G. Kıbrıs, Danimarka ve Finlandiya hakkında aşırı bütçe açığı prosedürleri başlatılması kararı aldı. G. Kıbrıs makamları tarafından AB Komisyonu'na sağlanan verilere göre G. Kıbrıs'ın bütçe açığı 2009 yılında GSYİH'sının %6,1'ine ulaştı.

Hükümetin borçlarının ise 2010 yılı GSYİH'sının %63'üne ulaşması bekleniyor. AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşler Konseyi'ne G. Kıbrıs'a bütçe açığını 2010 yılı sonuna kadar %6'dan aşağıya düşürerek, 2012 yılında bütçe açığını düzelterek %3'ün altına çekmesini istemesini önerdi. Danimarka'da ise bütçe açığının 2010 yılı GSYİH'nin %5,4'üne ulaşması beklentisi hakim.

AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşler Konseyi'ne Danimarka'ya bütçe açığını %3'ün altına çekmek için 2013 yılına kadar zaman tanımasını önerdi. Finlandiya'da ise bütçe açığının 2010 yılı GSYİH'nın %4,1'ine ulaşması bekleniyor.

Komisyon Ekonomik ve Mali İşler Konseyi'den Finlandiya'ya bu durumu düzeltmek için 2011 yılına kadar süre tanımasını istiyor.

- Nisan 2010'da sanayi üretimi Mart ayına göre Euro Alanı'nda (EA16) %0,8, AB27'de ise %0,5'lik artış sergiledi. Mart ayında ise üretim sırasıyla %1,5 ve %1,4 oranında artmıştı. Ara malların üretimi bir önceki aya göre Euro Alanı'nda %2,2, AB27'de ise %2,7 oranında arttı.

Dayanıklı tüketim malların üretimi ise Euro Alanı'nda %0,1 oranında düşerken, AB27 'de %0,4 oranında artış gösterdi. Sermaye mallarında sırasıyla %1,1 ve %0,7'lik artış olurken, enerji üretimi %0,9 ve %0,2 oranında azaldı.

Dayanıksız tüketim mallarının üretimi Euro Alanı'nda %1,2, AB27'de ise %1,6 oranında azaldı.

Üye ülkeler arasında en yüksek artışlar Litvanya (%6,0), Estonya (%2,4) ve Danimarka'da (%2,2), en sert düşüşler ise İrlanda (%10,9), Portekiz (%4,4) ve Yunanistan'da (%3,4) kaydedildi.

Nisan 201'0da bir yıl öncesine göre ara malların üretimi Euro Alanı'nda %16, AB27'de ise %14,1 artarken, sermaye mallarının üretimi Euro Alanı'nda %8,9 ve AB27 genelinde %7,9 oranında arttı. Yıllık karşılaştırmada dayanıksız tüketim mallarının üretimi Euro Alanı'nda %3, AB27'de %1,1 oranında arttı.

Enerji üretimi ise Euro Alanı'nda %6,9, ve AB27'de %5 oranında arttı. Dayanıklı tüketim mallarında ise Euro Alanı'nda %1,4 ve AB27 genelinde %4,1 oranında artış gözlendi.

- Euro Alanı yıllık enflasyon oranı Nisan 2010'daki %1,5 oranına kıyasla Mayıs 2010'da %1,6'ya yükseldi. Bir önceki yılın aynı döneminde enflasyon oranı %0 seviyesindeydi. Mayıs 2010'da aylık enflasyon ise %0,2 olarak gerçekleşti.

Nisan 2010'da %2 olarak hesaplanan AB27'deki yıllık enflasyon Mayıs 2010'da da değişmedi. Bir önceki yılın aynı döneminde enflasyon oranı %0,8 seviyesindeydi. Mayıs 2010 aylık enflasyon oranı ise %0,2 olarak gerçekleşti.

Üye ülkelerdeki enflasyon oranlarına bakıldığında Mayıs 2010'da en düşük oranlar Letonya (-%2,4), İrlanda (-%1,9) ve Hollanda'da (%0,4); en yüksek oranlar ise Yunanistan (%5,3), Macaristan (%4,9) ve Romanya'da (%4,4) gerçekleşti. Nisan 2010'a kıyasla yıllık enflasyon oranı 10 üye ülkede düşerken, 5 üye ülkede sabit kaldı ve 12 üye ülkede yükseldi.

Mayıs 2010'a kadar en düşük 12 aylık ortalama oran İrlanda (-%2,5), Letonya (-%1,2) ve Portekiz'de (- %0,5) kaydedilirken; en yüksek oranlar Macaristan (%5,1), Romanya (%4,7) ve Polonya'da (%3,6) gerçekleşti.

- 2010 yılı ilk çeyreğinde Euro Alanı istihdam oranı bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında değişmezken, AB27'de istihdam %0,2 oranında azaldı. 2009'un son çeyreğinde istihdam Euro Alanı'nda %0,2 ve AB27'de %0,3 azalmıştı. Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 2010 yılı ilk çeyreğinde istihdamın Euro Alanı'nda %1,2, AB27'de ise %1,5 oranında azaldığı gözlendi.

Tahminlere göre, Euro Alanı'nda 2010 yılı ilk çeyreğinde istihdam edilen kişi sayısı 144,3 milyon ve AB27'de istihdam edilen toplam kişi sayısı 220,5 milyon seviyesinde.

- Saat başına işgücü maliyeti 2010 yılı içerisinde 1. çeyreğin sonuna kadar Euro Alanı'nda %2,1 oranında yükseldi; bir önceki çeyrekte bu göstergede %1,7 oranında bir artış olmuştu.

AB27'de ise 1. çeyreğin sonuna kadar olan yıllık artış %2,2 oldu; bir önceki çeyrekteki artış ise %2 düzeyindeydi. İşgücü maliyetini iki temel gösterge olan ücretler ve ücret-dışı maliyetler oluşturuyor.

2010 yılı içerisinde 1. çeyreğin sonuna kadar Euro Alanı'nda çalışılan saat başı ücretler yıllık %2 oranında artarken, ücretdışı maliyetlerde %2,1'lik artış gözlendi. 2009'un 4. çeyreğinde bu artış sırasıyla %1,6 ve %2 seviyelerindeydi. AB27'de saatlik ücretler %2,3 ve ücret-dışı maliyetler %1,9 oranında arttı. Bir önceki çeyrekte yaşanan artışlar sırasıyla %1,9 ve %2,5 düzeylerindeydi.

İşgücü maliyetinin ekonomik faaliyete göre kırılımında Euro Alanı'nda saat başı işgücü maliyetinin sanayide %1,8, inşaat sektöründe %2,1 ve hizmet sektöründe %2,2 arttığı görüldü.

AB27'de ise işgücü maliyeti sanayide %1,8, inşaat sektöründe %1,4 ve hizmet sektöründe ise %2,5 artış gösterdi.
*
B R Ü K S E L ' D E G E L E C E K A Y

AB Kurumları

• 24 Haziran, Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi
• 28-29 Haziran, Tarım ve Balıkçılık Konseyi
• 5-8 Temmuz, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu
• 12 Temmuz, Tarım ve Balıkçılık Konseyi
• 13 Temmuz, İktisadi ve Mali İşler Konseyi
• 19-20 Temmuz, Dışişleri Konseyi
• 19-20 Temmuz, Genel İşler Konseyi

Konferanslar

• 22 Haziran, Breakfast policy briefing with Cecilia Malström, European Commissioner for Home Affairs", EPC, www.epc.eu  
• 22 Haziran, "Weathering the economic storm: The role of industry", CEPS, http://www.ceps.be/  
• 23 Haziran, The Area of Freedom Security and Justice ten years on: Achievements and challenges ahead, CEPS, http://www.ceps.be/  
• 29 Haziran, Data Protection, Borders and Criminal Justice, CEPS, http://www.ceps.be/
HAZIRLAYANLAR :
Dilek İştar Ateş – Gamze Erdem Türkelli
bxloffice@tusiad.org  
www.tusiad.org  Dr Bahadir Kaleagasi
International Coordinator
TUSIAD - Turkish Industry & Business Association
 
BRUSSELS :
Representation to the EU and BUSINESSEUROPE
(The Confederation of European Business)
T: +32 2 7364047      twitter.com/kaleagasi
kaleagasi@tusiad.org          www.tusiad.org  

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.