Haberin yayım tarihi
2011-03-08
Haberin bulunduğu kategoriler

Brüksel`de Bir Hafta

BU SAYIDA:

AB - TÜRKİYE

AB - RUSYA

AB KURUMLARI

ÇEVRE

EMİSYON TİCARETİ SİSTEMİ

KOBİ

TURİZM

KÜLTÜR

EKONOMİ

40. YIL

AB - Türkiye

- AB İçişleri Bakanları Konseyi AB Komisyonu ile Türkiye arasında halen görüşülmeye devam edilen geri kabul anlaşmasının taslak metnini onayladı. Müzakerelerin tamamlanması sonrasında üzerinde uzlaşıya varılan anlaşma metninin AB Konseyi´nde nitelikli çoğunluk oylaması ile kabul edilmesi gerekecek. Bu oylama sonrasında anlaşma incelenmek ve onaylanmak üzere Avrupa Parlamentosu´na gönderilecek.

G. Kıbrıs Rum kesiminin isteği üzerine AB Komisyonu yürürlüğe girmesi sonrasında geri kabul anlaşmasının AB üyesi ülkelerin tümünde uygulanacağını içeren bir yazılı açıklama yaptı.

AB halihazırda aralarında Asya, Doğu ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin yer aldığı toplam 12 ülke ile geri kabul anlaşması imzalamış bulunuyor.

- Genişlemeden sorumlu AB Komiseri Stefan Füle´nin basın sözcüsü Natasha Butler, AB Komisyonu´nun Brüksel´in Türkiye´de basın özgürlüğü alanındaki gelişmelerin yakından izlendiğini belirtti.

Natasha Butler, ifade ve basın özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye´de gazetecilere yönelik açılan davalar ve siyasi baskı iddialarının Komisyon açısından endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti ve bu konuya son ilerleme raporunda da değinilmiş olduğunu hatırlattı. Bu alandaki uyarı ve beklentilerin Türkiye ilgili raporlarda yer almasının yanı sıra Türk yetkililerle olan her görüşmede gündeme getirildiğini söyledi.

AB - Rusya

- AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Rusya Başbakanı Vladimir Putin 24 Şubat´ta Brüksel´de bir görüşme gerçekleştirdi. Ticaret ve enerji konularının yanı sıra teknolojik gelişmeler alanında işbirliği ve uluslararası gündem alanlarında görüşen liderler Rusya´nın Dünya Ticaret Örgütü´ne üyelik süreciyle ilgili bilgi paylaşımında bulundular.

Liderler arası görüşmelerde süresi dolmuş olan AB ve Rusya işbirliği ve ortaklık anlaşmasının yerini alacak olan yeni anlaşmayla ilgili görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi ve ticaret, yatırım ve enerji ile ilgili konuların da imzalanacak olan yeni anlaşmaya dahil edilmesi gereği üzerinde duruldu.

Barroso ve Putin´in baş başa yaptığı görüşmede ise Avrupa Konseyi üyeleri arasına 1996´da katılan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler üyesi, Rusya´nın bu kuruluşlara vermiş olduğu sözleri yerine getirerek, ülkesini çağdaşlaştırmaya yönelik adımlar atması ve yargı sisteminde reform yapması gerektiğini belirtti.

AB Kurumları

- AB Ombudsmanı P. Nikiforos Diamandouros sivil toplum kuruluşlarını, AB vatandaşlarını ve çıkar gruplarını AB kurumlarında çalışan görevlilerin uyacağı kamu hizmetleri ilkelerini belirleme konusunda görüş bildirmeye çağırdı. "Kamu görevlileri etik kurallarının güncellenmesi çalışmalarında AB üyelerinde mevcut iyi uygulamalar ve örneklerden yararlanılacak.

Etik kurları taslağına göre AB kurumlarında görev yapan kişilerin AB yönetiminin AB ve vatandaşlarına hizmet etmek üzere mevcut olduğuna inanması, bu kişilerin kendi kişisel çıkarlarını sürdürdükleri görevden tümüyle ayrı tutmaları, bu ilkeye görevlerinden ayrıldıktan sonra da bağlı kalmaları, açık görüşlü ve ortaya çıkabilecek yanlışlıkları düzeltmeye istekli olmaları gerekmektedir.

AB vatandaşları, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili çıkar grupları 15 Mayıs´a kadar devam edecek olan görüş toplama sürecine katkıda bulunarak etik kuralları içine nelerin dahil edilmesi gerektiğini iletecek. 

Çevre

- AB Komisyonu ve BM Çevre Programı arasında yeni bir stratejik işbirliği anlaşması imzalandı.

40. YIL

Anlaşma AB Komisyonu´nun BM Çevre Programı´na 2013 yılına kadar yapacağı mali desteği de belirliyor. Anlaşma ayrıca ortak eylemler için özellikle AB´nin "Çevre ve Enerji dâhil Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi Programı" kapsamında ana alanları ortaya koyuyor. AB Komisyonu ve BM Çevre Programı arasındaki işbirliği AB 2020 Stratejisi´nde vurgulanan akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefini destekleyici nitelikte bulunuyor.

AB Komisyonu ve BM Çevre Programı yeni anlaşmanın yanı sıra Kenya´daki Mau ormanlarının kuzeybatısında yapılacak koruma ve yeniden yapılandırma çalışmaları için 2 milyon €´luk ortak bir proje yapılacağını açıkladı. Bu projenin doğal varlıkların korunması yoluyla Kenya ekonomisine yıllık olarak 1,5 milyar € değerinde destek sağlayacağı bildiriliyor.

Emisyon Ticareti Sistemi

- AB Komisyonu karbondioksit salımı için Danimarka, İrlanda, Hollanda, Slovenya, İsveç, Almanya, Avusturya ve İngiltere tarafından hazırlanarak gönderilen sekiz ulusal dağılım planını kabul etti. Ulusal dağılım planları üye ülkelerin emisyon ticaret planına katılabilmelerini sağlayabilmeleri için enerji yoğun sanayilerine 2005 yılına dönük bir şekilde bölüştürmeyi planladığı karbondioksit miktarını belirliyor. Komisyon´un onayladığı planlar çerçevesinde toplam izin verilen emisyonun %40´ının dolaşıma girmesi bekleniyor.

AB emisyon ticaret sistemi enerji ve sanayi kaynaklı sera gazlarının ekonomiye en düşük maliyeti doğuracak şekilde dolaşımını sağlayacak. 

KOBİ

- AB Komisyonu "Küçük İşletmeler Sözleşmesi"nin (Small Business Act) tam olarak uygulanması için üye ülkelere yeniden çağrıda bulundu. Küçük İşletmeler Sözleşmesi AB´nin KOBİ politikaları kapsamında KOBİ´lerin güçlenmesi hedefiyle oluşturulan en geniş içerikli bir politikalar bütünü.

Kabul edilerek uygulamaya konulduğu Haziran 2008´den günümüze KOBİ´lerin güçlendirilmesi için Sözleşme kapsamında faaliyetler gerçekleştirilerek, KOBİ´lerin çalışma alanlarını genişletecek ve istihdamın artmasını sağlayacak projeler düzenlendi.

Bu kapsamda:

· Geç ödemeler yönergesi ile kamu makamlarının borçlarını ödeme süreleri 30 gün ile sınırlandırıldı ve böylece işletmelerin nakit akışlarının canlandırılması sağlandı.

· Üye ülkelerin birçoğunda şirket kurmak için zaman ve maliyetlerin azaltılması sağlandı. Böylece AB genelinde şirket kurmak için yapılması gerekli işlemlerin süresi 12 günden 7 güne, maliyeti ise 485€´dan 399€´ya indirilmiş oldu.

· KOBİ´lerin kamu mal alımı ihalelerine katılmaları kolaylaştırıldı.

· KOBİ´lerin Çin pazarına erişimini kolaylaştırmak için Çin´de bir AB KOBİ merkezi kuruldu.

AB Komisyonu KOBİ´lerin çalışmalarını ve dolayısıyla AB ekonomisini desteklemek amacıyla KOBİ´lerin kredilere erişimini, Avrupa Yatırım Bankası kredileri ve AB´nin diğer mali yardım mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı planlıyor. Komisyon bu çalışmaların yanı sıra KOBİ´lerin idari maliyetlerini azaltmak amacıyla ilgili mevzuatın sadeleştirilmesine devam etme kararı aldı.

Avrupa İş dünyasının temsil kuruluşu olan BUSINESSEUROPE ise;

· "Avrupa Özel Şirketi" statüsü konusundaki yasa önerisi taslağının kabul edilmesi ve ilgili uygulamaların önünün açılması gerektiğini,

· Başka bir AB ülkesi ya da ülkelerinde faaliyette bulunmak isteyen KOBİ´lerin idari maliyetlerinin azaltılması gerektiğini,

· KOBİ´lerin uluslararası pazarlara açılmasını sağlamak üzere güçlü bir strateji oluşturulması gerektiğini,

· AB yasal çerçevesinin geliştirilmesi 40. YIL faaliyetlerinde öncelikle yeni yasa ve uygulamaların KOBİ´leri ne şekilde etkileyeceğinin belirlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Turizm

- AB´nin istatistik bilgiler toplama ve değerlendirme kurumu Eurostat´ın bulgularına göre 2010 yılında AB27 içindeki otellerin toplamında 1,6 milyar gece konaklama gerçekleştirildi. 2009 yılına göre yapılan karşılaştırmada %2,8´lik bir artış olduğu gözlendi.

Seyahatçilerin kendi ülkeleri içindeki otellerde yaptığı konaklama sayısı ise 2009´a göre %1,1 artış gösterdi. AB27 otellerindeki konaklamalarda 2008 yılında azalma olmaya başlamış, 2009´un Ocak- Nisan döneminde azalma en düşük seviyeye ulaşmış ve sonrasında yavaş yavaş bir düzelme görülmeye başlamıştı.

Otellerindeki konaklamaların en fazla artış gösterdiği ülkeler arasında İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa yer alıyor. Otel konaklamalarında hiç artış meydana gelmeyen ülkeler arasında Romanya, Yunanistan ve İngiltere yer alıyor.

Kültür

- AB´nin MEDIA fonlarından kaynak aktarılmış olan "Zoraki Kral" (King´s Speech) filmi 12 dalda Oscar Ödülü aldı. Filmin dağıtımıyla ilgili faaliyetlerine destek olmak amacıyla EU MEDIA fonlarından 562 bin € tutarında kaynak sağlanmıştı. Aynı fonlardan destek alan bir diğer film olan Danimarka yapımı olan "In a better World" ise En İyi Yabancı Dilde Film Oskar Ödülü´ne layık görüldü.

Ekonomi

- AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF yetkililerinden oluşan heyetler 27 Ocak – 11 Şubat tarihleri arasında Yunanistan hükümetinin ekonomik programının üçüncü gözden geçirme sürecini tamamladılar. Yunanistan hükümetinin ekonomik programı Euro Alanı ülkelerinden 80 milyar €´luk kredinin yanı sıra IMF ile imzalanan 30 milyar € tutarındaki Stand-By anlaşmasıyla destekleniyor.

Üçüncü gözden geçirme sonrasında yapılan açıklamada ekonomik programın amaçlarına ulaşmada yol kat etmeye devam ettiği ancak bazı alanlarda gecikmeler yaşandığı ve halen önemli reformların tasarlanarak uygulamaya geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada enflasyonun yükselen emtia fiyatları karşısında düşük seyrettiği, ihracatın yükselmeye başladığı ve düşüşte olan birim iş gücü maliyetinin ise verimlilik artışlarını destekleyeceği belirtildi.

2010 yılında Yunanistan makamlarının %6´lık bir mali düzeltme gerçekleştirdikleri ve bu şekilde bütçe açığının GSYİH´nin %9,5´ine indiği kaydedildi.

Bununla beraber bütçenin uygulanmasında, gelirlerin toplanmasında ve harcamaların kontrolünde bazı sıkıntılar yaşandığı vurgulandı.

Yunanistan hükümeti 2014 yılına kadar tam bir mali düzeltme sağlanması için süreli eylemler içeren orta vadeli bir bütçe stratejisi geliştirmeye başladı.

Açıklamada reformların vergi, sağlık, kamu istihdamı ve kamu işletmeleri reformu gibi alanlara yayılması ve yapısal nitelikte olması gereğinin de altı çizildi. Üçüncü gözden geçirmenin sonuçları onaylandıktan sonra 15 milyar €´luk mali desteğin Yunanistan´a ulaştırılması sağlanacak.

- AB Komisyonu AB 2020 Stratejisi kapsamındaki politika öncelikleri bağlamında uzun vadeli gelir sağlanması için "AB 2020 Proje Tahvili Girişimi" konusunda kamu danışma süreci başlattı. Proje tahvilleri özel sektör proje şirketlerine emeklilik fonları ve sigorta şirketleri gibi yatırımcılardan da sermaye piyasası yatırımı alabilme olanağı sağlayacak. AB 2020 Proje Tahvili girişimi büyümeyi desteklemek için öncelikli bir tedbir olarak görülüyor.

Girişim, AB tahvillerinin piyasaya sürülmesi aracılığıyla özellikle altyapı projelerini desteklemeyi ve proje şirketlerine kaynak sağlamayı amaçlıyor. AB Komisyonu ve Avrupa Yatırım Bankası bu şekilde proje risklerinin bir kısmını üstlenmiş oluyor.

40. YIL

Bu girişimin ekonomik ve teknik açıdan olanaklı, maliyet verimli ve mali olarak sürdürülebilir projelere kaynak sağlaması öngörülüyor. Girişim konusunda başlatılan kamu danışma süreci 2 Mayıs 2011 tarihine kadar devam edecek. 

*

B R Ü K S E L ´ D E   G E L E C E K   A Y

AB Kurumları

· 11 Mart, Rekabetçilik Konseyi

· 14 Mart, Eurogroup Toplantısı

· 14 Mart, Çevre Konseyi

· 15 Mart, Ekonomik ve Mali İşler Konseyi

· 17- 18 Mart, Tarım ve Balıkçılık Konseyi

Konferanslar

· 1 Mart, Parliamentary democracy and civil society in the Western Balkans, EPC, http://www.epc.eu 

· 1 Mart, Trade after the crisis: What is Europe´s global role?, EPC, http://www.epc.eu 

· 23 Mart, Can the eurozone be stabilised or will EMU break up?, CEPS, http://www.ceps.be

· 29 Mart, Security in the South Caucasus and the role of the EU, EPC, http://www.epc.eu 

HAZIRLAYANLAR :

Dilek İştar Ateş – Gamze Erdem Türkelli

bxloffice@tusiad.org 

www.tusiad.org

--------------------------------------------------------------------------------

Dr Bahadir Kaleagasi

International Coordinator  

TUSIAD - Turkish Industry & Business Association

BRUSSELS :  

Representation to the EU and BUSINESSEUROPE  

(The Confederation of European Business)  

T: +32 2 7364047      twitter.com/kaleagasi  

kaleagasi@tusiad.org          www.tusiad.org  

 

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.