Haberin yayım tarihi
2011-01-18
Haberin bulunduğu kategoriler

Tusiad AB Temsilciliği Haftalık Bülteni..

- Genişlemeden sorumlu AB Komiseri Stefan Fule Londra'da Yabancı Basın Derneği'nde verdiği brifingde Türkiye'nin AB adaylığı yolundaki sıkıntılarını anladığını ve paylaştığını kaydetti.  
 
- AB Komisyonu Başkanı Barroso, AP üyesi Eleni Theocharous'un yazılı soru önergesine yanıtında Doğrudan Ticaret Tüzüğü konusunda AP'nin görüşünü dikkate aldıklarını belirtti.
 
- AB - Cin Gençlik Yılı'nı Brüksel'de resmi olarak başladı.  
 
- AB ve Sırbistan, Sırbistan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne katılımı konusunda bir ikili anlaşma imzaladı.
 
- AB Komisyonu Başkanı Barroso ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Bakü'de Avrupa'ya doğalgaz tedariki için bir ortak bildirge imzaladı.  
 
- Avrupa Birliği Yemen'e 15 milyon € tutarında insani yardım yapılmasına karar verdi.  
 
- AB Komisyonu Gürcistan'a 46 milyon € tutarında mali yardım verilmesini önerdi.  
 
- AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton Brüksel'de önce Belarus sivil toplum ve muhalefet temsilcileriyle, daha sonra ise Belarus Dışişleri Bakanı Martynov ile bir araya geldi.

- AB Komisyonu Yıllık Büyüme Anketi'ni ve 2011 yılı için 10 maddelik büyüme eylem planını açıkladı.  
 
- AB'de enflasyon %2,6'ya yükseldi.  
 
- AB'de dış ticaret açığı 14,7 milyar € seviyesinde.   
 
BRÜKSEL'DE BİR HAFTA..17 OCAK 2011 TUSİAD RAPORU.

BU SAYIDA:


AB - TÜRKİYE
AB – KIBRIS
AB – ÇİN
AB – SIRBISTAN
AB – AZERBAYCAN
AB – YEMEN
AB – GÜRCİSTAN
AB – BELARUS
AB KURUMLARI
EKONOMİ

AB - Türkiye

- Genişlemeden sorumlu AB Komiseri Stefan Füle Londra'da Yabancı Basın Derneği'nde (Foreign Press Association) basın mensupları için AB genişleme sürecinin son durumu ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Brifingde Füle, Türkiye ile müzakerelerde 33 başlıktan yalnızca ikisinin açılmış olduğuna dikkat çekerken, Türkiye'nin sıkıntılarını anladığını ve paylaştığını kaydetti. Füle müzakerelere yeni bir ivme kazandırılması gerektiğini vurgularken, Türkiye'nin gelişme kaydetmediği bazı konular olduğunu ancak AB'nin Türkiye'nin adaylığı konusundaki taahhütlerine bağlı kalması gerektiğini belirtti. Füle "imtiyazlı ortaklık" konusunun bazı siyasetçiler tarafından dile getirilmesinin dikkati Türkiye'nin tam üyelik müzakereleri sürecinden uzaklaştırmaması gerektiğinin altını çizdi.

AB – Kıbrıs

- AB Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, Avrupa Parlamentosu üyesi Eleni Theocharous'un (G. Kıbrıs – Hıristiyan Demokrat) yazılı soru önergesine yanıtında AB Komisyonu'nun Doğrudan Ticaret Tüzüğü konusunda Avrupa Parlamentosu Hukuk Servisi'nin görüşünü ve AP Hukuk İşleri Komisyonu'nun kararını dikkate aldıklarını belirtti.

Komisyon Başkanı Barroso Doğrudan Ticaret Tüzüğü'ne ilişkin nihai kararın Avrupa Parlamentosu'nun konuya ilişkin nihai kararına uygun olarak alınacağını da kaydetti.

AB – Çin

- AB Eğitim, Kültür, Çok-dillilik ve Gençlikten sorumlu Komiseri Androulla Vassilou ile Tüm-Çin (All-China) Federasyonu Başkanı Wang Xiao AB - Çin Gençlik Yılı'nı Çin ve AB'den gelen 200 gencin eşliğinde Brüksel'de resmi olarak başlattılar.

Komiser Vassiliou ve Wang Xiao iki bölge gençleri arasındaki ilişkiler konusunda eşgüdüm amacı taşıyan ve 2011 yılında kişiler arası bağlantıları, kültürler arası diyalogu, karşılıklı anlayış ve işbirliğini artırmayı hedefleyen bir ortak bildirge imzaladılar. 2011 AB – Çin Gençlik yılı vesilesiyle genç AB ve Çinlilerin daha sık bir araya gelerek 2011 yılı ve ilerisinde birbirlerini daha iyi tanımaları ve kültürlerin kaynaştırılması hedefleniyor. 2009 yılı Kasım ayında Nanjing'de düzenlenen 12. AB-Çin zirvesinde temeli atılan 2011 AB-Çin Gençlik Yılı aynı zamanda gönüllü etkinlikler, genç çalışanlar ve genç girişimciler, gençlerin topluma katılımı ve genç işgücünün gelişimi gibi genç kesimi ilgilendiren konularda düzenli değişim programları aracılığıyla siyasi alanda diyalogu da öngörüyor.

AB – Sırbistan

- Avrupa Birliği ve Sırbistan, Sırbistan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) katılımı konusunda bir ikili anlaşma imzaladı. Anlaşma aynı zamanda Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Bakanı görevini de yürüten Sırbistan Başbakan Yardımcısı Mladjan Dinkic ve Ticaretten sorumlu AB Komiseri Karel De Gucht tarafından imzalandı. Anlaşma, ticari mallara uygulanan gümrük vergilerini belirleyen hükümlerin yanı sıra ve iki bölgenin hizmet piyasalarının karşılıklı olarak serbestleştirilmesine yönelik hükümleri kapsıyor. Bu taahhütler Sırbistan'ın DTÖ'ye katılımı esnasında imzalanacak protokolde de yer alacak. Ticaretten Sorumlu AB Komiseri Karel De Gucht, bu anlaşmanın Sırbistan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne katılımı yolunda önemli bir adım olduğunu ve Avrupa Birliği ile arasındaki ekonomik ilişkilerin canlanmasını sağlayacağını ifade etti.

Sırbistan Dünya Ticaret Örgütü'ne üyelik başvurusunu Aralık 2004 tarihinde yaptı. Şubat 2005'de Dünya Ticaret Örgütü Genel Konseyi, Sırbistan'ın üyelik başvurusunu kabul etti. Bunu takiben iki taraf arasındaki müzakereleri başlatacak bir çalışma grubu oluşturuldu. Dünya Ticaret Örgütü'ne katılımın Sırbistan Cumhuriyet'inin istikrarlı bir ekonomik reform sürecine girmesi ve sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma sağlaması konusunda katkıda bulunması bekleniyor.

AB – Azerbaycan

- AB Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bakü'de Avrupa'ya doğalgaz tedariki için bir ortak bildirge imzaladı. Azerbaycan bu bildirge ile AB'ye uzun vadede önemli miktarda doğalgaz tedarik etmeyi taahhüt ederken, Avrupa Birliği de Azerbaycan doğalgazı için AB pazarına erişim sağlama taahhüdünde bulundu. Bu ortak bildirge Güney Doğalgaz Koridoru'nun (Southern Gas Corridor) hayata geçirilmesi ve AB'nin enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi yolunda önemli bir adım teşkil ediyor. Ortak bildirge Azerbaycan ve AB Komisyonu'nun Avrupa'ya doğalgaz sevki için gereken altyapıyı oluşturmak konusunda da işbirliğini öngörüyor. Güney Doğalgaz Koridoru'nun oluşturulabilmesi Nabucco, ITGI, Beyaz Akım ve TAP gibi Hazar Denizi'nden Avrupa'ya doğalgaz sevkinde kullanılacak boru hatlarının inşasını gerektiriyor. Azerbaycan önümüzdeki dönemde bu boru hatlarından hangilerine öncelik vereceğine karar verecek.

AB – Yemen

- Avrupa Birliği Yemen'e iç çatışmalar ve Afrika'dan gelen mültecilerin durumundan kaynaklanan insani ihtiyaçların karşılanabilmesi için 15 milyon € tutarında yardım yapılmasına karar verdi. Yardım kararı ortak bir insani yardım görevi için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres ile birlikte Yemen'de bulunan Uluslar arası işbirliği, İnsani Yardım ve Kriz Müdahaleden sorumlu AB Komiseri Kristalina Georgieva tarafından açıklandı. AB mali yardımı gıda, yerleşim, temiz su, sağlık hizmetleri, güvenlik sağlanması ve katı atıkların yönetiminin yanı sıra temel ev gereçlerinin Yemen'deki yerinden edilmiş kişiler ve mültecilere ulaştırılması için kullanılacak.

AB – Gürcistan

- AB Komisyonu Gürcistan'a 46 milyon € tutarında mali yardım verilmesi önerisinde bulundu. Bu tutarın yaklaşık yarısının hibe, diğer yarısının ise kredi olarak verilmesi öneriliyor. Bu mali yardım, AB'nin Ağustos 2008 döneminde Rusya ile yaşadığı çatışmalar ve küresel mali kriz sonucunda ortaya çıkan olumsuz mali tabloyla mücadele etmesi için Gürcistan'a sağlamakta olduğu 500 milyon € 'luk kapsamlı paketin bir parçası. 2011 yılı için öngörülen bu destek, bir 2009-10 yılları için aynı miktarda sağlanan makroekonomik yardımın doğru kullanımını takiben verilecek. Bu mali yardım dilimi Gürcistan hükümeti ile IMF arasında yapılan Stand- By Anlaşması'nda öngörülen mali programın uygulanmasını desteklemeyi ve Gürcistan'ın dış finansman ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılamayı amaçlıyor.

AB – Belarus

- AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Catherine Ashton Brüksel'de Belarus Cumhuriyeti'nden sivil toplum ve muhalefet temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda 19 Aralık 2010'da ülkede gerçekleştirilen başkanlık seçimleri sonrasında tutuklanan eski başkan adayları Vladimir Neklyaev'in kızı Eva Neklyaeva ile Andrei Sannikov'un kız kardeşi İrina Bognanova'nın yanı sıra 2006 başkanlık seçimlerinde aday olan Aliaksandr Milinkevic, Aliaksandr Kazulin ve bağımsız Belarus Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı Stanislaw Shuskevich de vardı. Yüksek Temsilci Ashton görüşmede AB'nin siyasi nedenlerle tutuklananlara ve ailelerine desteğini dile getirdi.

Aynı gün gerçekleşen bir başka görüşme de ise Ashton Belarus Dışişleri Bakanı Sergie Martynov ile bir araya geldi. Ashton Martynov'la gerçekleştirdiği görüşmede AB'nin Belarus'ta göstericilere karşı kullanılan şiddeti sivil toplum temsilcilerinin tutuklanmalarını ve saldırılara uğramalarını kınadığını belirtirken, siyasi tutukluların bir an önce salıverilmesini ve muhalefet, demokratik güçler ve sivil toplum temsilcileri üzerindeki baskıların sona erdirilmesini istedi.

AB Kurumları

- AB Komisyonu Yıllık Büyüme Anketi'ni ve 2011 yılı için makroekonomik istikrar, mali konsolidasyon, yapısal reformlar ve büyümeyi destekleyen tedbirlerle ilgili 10 maddelik eylem planını açıkladı.

AB Komisyonu eylem planında AB 2020 Stratejisi kapsamında krizden çıkışa yönelik kapsamlı bir yaklaşım geliştiriliyor. Plan üç ana alanı kapsıyor:

· Makroekonomik istikrarı artıracak kuvvetli mali konsolidasyon ihtiyacı,
· İstihdamı artıracak yapısal reformlar,
· Büyümeyi artıracak önlemler.


2011 yılı ilk Yıllık Büyüme Anketi AB'nin bütünü için tasarlanmış olmakla birlikte, her üye ülkenin kendi özel durumuna uyarlanacak. Komisyon yukarıda belirtilen üç ana alan çerçevesinde 10 maddelik bir eylem planı geliştirdi.

Eylem planında yer alan ana başlıklar ve maddeler şunlar:

· Büyüme için temel önkoşullar:

1. Kuvveli bir mali konsolidasyon programı uygulanması,
2. Makroekonomik dengesizliklerin düzeltilmesi,
3. Mali sektörün istikrarının sağlanması,

· İş gücü piyasasının canlandırılması ve istihdam olanakları yaratılması:

4. İstihdamın daha çekici hale getirilmesi,
5. Emeklilik sistemleri reformu yapılması,
6. İşsizlerin iş gücü piyasasına tekrar kazandırılması,
7. Güvenlik ve esnekliğin dengelenmesi,


· Büyümenin desteklenmesi:

8. Tek Pazar'ın potansiyelinin tam randımanla kullanılması,
9. Büyümenin finanse edilmesi için özel yatırımın çekilmesi,
10. Enerjiye maliyet verimli bir şekilde erişim sağlanması.

Ekonomi

- Kasım 2010'da %1,9 olan Euro Alanı yıllık enflasyon oranı Aralık 2010'da %2,2'ye yükseldi.
Bir önceki yılın aynı döneminde enflasyon oranı %0,6 seviyesindeydi. Aralık 2010'da aylık enflasyon ise %0,6 olarak gerçekleşti.

Kasım 2010'da %2,3 olarak hesaplanan AB27'deki yıllık enflasyon ise Aralık 2010'da %2,6'ya yükseldi.

Bir önceki yılın aynı döneminde enflasyon oranı %1,5 seviyesindeydi. Aralık 2010 AB27 aylık enflasyon oranı ise %0,6 olarak gerçekleşti.

Üye ülkelerdeki enflasyon oranlarına bakıldığında Aralık 2010'da en düşük oranlar Slovakya (%1,3), Hollanda (%1,8), Almanya ve G. Kıbrıs'ta (her ikisinde de %1,9); en yüksek oranlar ise Romanya (%7,9), Estonya (%5,4) ve Yunanistan'da (%5,2) gözlendi.

Aralık 2010'a kadar en düşük 12 aylık ortalama oran Letonya (-%1,2), Slovakya (%0,7) ve Hollanda'da (%0,9) kaydedilirken; en yüksek oranlar Romanya (%6,1), Yunanistan ile Macaristan'da (her ikisinde de %4,7) gerçekleşti.

- Euro Alanı'nın dünyanın geri kalanıyla dış ticaret dengesi, ilk tahminlere göre Kasım 2010'da 0,4 milyar € ticaret açığı gösterdi. Kasım 2009'da ise dış ticarette 3,1 milyar € fazla kaydedilmişti. Ekim 2010'da 4,7 milyar € dış ticaret fazlası gerçekleşirken, bu meblağ bir yıl öncesinde 4,8 milyar € olmuştu. Kasım 2010 verileri bir önceki ayla karşılaştırıldığında Euro Alanı'nda mevsimsel olarak düzeltilmiş ihracatın %0,2, ithalatın ise %4,4 oranında arttığı görüldü.

AB27'de Kasım 2009'daki 7,3 milyar € dış ticaret açığına kıyasla Kasım 2010'da 14,7 milyar € dış ticaret açığı belirlendi. Ekim 2010'da 7,9 milyar € dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı döneminde ise 6,4 milyar € dış ticaret açığı görülmüştü. Kasım 2010 verileri bir önceki ayla karşılaştırıldığında AB27'de mevsimsel olarak düzeltilmiş ihracatın %0,3, ithalatın ise %6,1 oranında arttığı görüldü.

AB27'nin ABD'den ithalatı dışında bütün önemli ticaret ortaklarıyla ticareti Ocak – Ekim 2010'da bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. En büyük artışlar Brezilya (%50), Çin (%38) ve Türkiye'ye (%37) yapılan ihracatlarda ve Rusya (%36), Çin (%31) ve Hindistan'dan (%30) yapılan ithalatlarda kaydedildi.
*

B R Ü K S E L ' D E   G E L E C E K   A Y

AB Kurumları

· 18 Ocak, Ekonomik ve Mali İşler Konseyi
· 27 Ocak, Tarım ve Balıkçılık Konseyi
· 31 Ocak, Dış İlişkiler Konseyi
· 31 Ocak, Genel İşler Konseyi
· 4 Şubat, AB Liderler Zirvesi
· 14 Şubat, Eurogroup Toplantısı
· 14 Şubat, Eğitim, Gençlik ve Kültür Konseyi
· 15 Şubat, Ekonomik ve Mali İşler Konseyi
· 21 Şubat, Dış İlişkiler Konseyi
· 21 Şubat, Genel İşler Konseyi
· 21-22 Şubat, Tarım ve Balıkçılık Konseyi

Konferanslar

· 25 Ocak, Towards competitive, sustainable and secure energy?, EPC, http://www.epc.eu

· 26 Ocak, Voting Behaviour in the European Parliament: How MEPs Vote after Lisbon, CEPS, http://www.ceps.be

· 27 Ocak, Temporary and Circular Migration: conclusions and recommendations, EPC, http://www.epc.eu

· 28 Ocak, Cyprus: looking for a future beyond the past, EPC, http://www.epc.eu

· 3 Şubat, Les relations entre Union Européenne et Chine: Situation et perspectives, CEPS, http://www.ceps.be

· 10 Şubat, Skills for growth and Well-Being in Europe: is the Europe 2020 plan on the right path?, EPC, http://www.epc.eu

HAZIRLAYANLAR :

Dilek İştar Ateş – Gamze Erdem Türkelli

bxloffice@tusiad.org  
www.tusiad.org  
 
Dr Bahadir Kaleagasi
International Coordinator
TUSIAD - Turkish Industry & Business Association

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.