Haberin yayım tarihi
2011-12-23
Haberin bulunduğu kategoriler

AntwerpenJongerenhoofdstad: een terugblik

Antwerpen Europese Jongerenhoofstad (AEYC) zetteafgelopen jaar sterk in op urban. Toch klagen sommige artiesten over de aanpak.Ze werden nauwelijks vergoed en stonden te vaak in de schaduw van rappers uitNederland.

Yavuz Sacikara(17), rapper bij YoungAge Music, betreurtdat de eigen Antwerpse rappers niet genoeg aan bod kwamen. Zelf trad hij onderandere op tijdens Club Centraal, het openingsfeest begin maart aan het CentraalStation en op het Slotfeest eind november in Park Spoor Noord.

Duur podium voor Nederlandse rappers

"Ik hadliever twee à drie keer per maand opgetreden. Zo kweek je een fanbase enkrijgen jonge artiesten vorming. Afgelopen zomer was er wekelijks Urban Saturdays in de Zomerfabriek van de Zomer van Antwerpen. Dat was telkens eenhele dag waarin urban talent een podium kreeg. Maar dat was alleen tijdens dezomermaanden."

"Antwerpen gafeen pak geld uit aan de Nederlandse rappers. Oké, het zijn topartiesten, maarik speel zonder morren voor 400 euro een heel uur. Tijdens Club Centraalbrachten de mannen van EigenMakelij eenknallende show op het hoofdpodium. Sterke Antwerpse hiphop brengen kan dus weldegelijk."

Opnamestudio

Yavuz onderhandeltmomenteel met de stad om een lokaal te krijgen waar artiesten hun muziek kunnenopnemen. "Wat apparatuur, een zetel en een micro volstaan al. Het zou mooizijn om er af en toe `s avonds aan onze muziek te werken."

Volgens Kris Strybos(alias MC Scale) moeten jonge artiesten inventief zijn. Hij is eenvan de pioniers van de Antwerpse hiphop. "Veel jongeren maken een mixtape,maar veel verder dan dat komen ze niet", denkt Strybos. "Met Score Manzet ik hiphop in theaterzalen." Dat project combineert een bigband orkesten zangkoor met een enkele urbanartiesten.

Ben je tevreden over het urbangedeelte binnen AEYC?

"AEYC waszeker een tof idee voor de jongeren. Maar het waren telkens weer dezelfdejongeren die voor een appel en een ei speelden op een zijpodium van AEYC. Datwerkt toch demotiverend. Geef die gasten eens drie- of vierhonderd euro vooreen optreden, dan leggen ze zelf ook de lat hoger. Een goed betaalde werknemerlevert toch ook betere prestaties. Ik pleit ervoor dat de Antwerpse rappersmeer loon naar werken krijgen. Als je ziet hoeveel geld die Nederlandse rapperskrijgen... Waarom kreeg mijn project Scoreman geen plaats tijdens AEYC? Bovendienwaren het vaak dezelfde artiesten, ook bij de Nederlanders."

"Antwerpenmoet meer geld op tafel leggen voor hun artiesten. Een deftige installatie,platen, vervoer... Dat kost allemaal veel geld.

Als artiesten beterbetaald worden, krijgen ze automatisch meer goesting en waardigheid. Geef onzeartiesten eens een waardige prijs, zodat ze uit de kosten komen."

"AEYC vroegaan J.A.S.I.N.E. om de Talent Stage te hosten. Er was geen euro budget voorzienvoor de artiesten. Die jongen wordt dan gebruikt omdat hij goede wil toont endat graag doet."

"De artiestenvan TopNotch kregen een waardige backstage, een hele loods, terwijl wij in dekou zaten", zegt Jasine Ledoux (J.A.S.I.N.E.) "Zag je de Talent Stagestaan? Het stond ergens in een hoekje geduwd. Er traden zes acts op, gratis."

Waarom was je dan de host van het podium?

"Ik wilde graaghost zijn. In de eerste plaats was ik vooral vereerd dat ze me vroegen.Tegelijk wou ik ook iets teruggeven. Ik heb een mooi jaar achter de rug: veelopgetreden, ik maakte naam. Ik kwam van niets en wilde daarom meehelpen om die jongeartiesten een kans te geven."

De artiesten van de Talent Stage stonden niet eensop de affiche van het slotfeest.

"Dat klopt.De artiesten van TopNotch dan weer wel. Nu wordt gezegd: er kwam veel volk naarde urban optredens, dus alles gaat goed. Maar de Nederlandse rappers kregen dejackpot en de eigen artiesten werden onderbetaald. Terwijl het voor deNederlandse artiesten één van de veleoptredens is. Structureel bouw je daar niets mee op."

Hoe moet het nu verder?

"Ik hoop datwe na AEYC niet in een zwart gat vallen. Op den duur is het publiek deNederlandse artiesten toch ook beu gezien? Pakt dat het hele jaar door 100.000euro naar de Nederlandse rappers is gegaan. Met dat geld organiseer je gemakkelijktien Antwerpse hiphopevenementen. Zo bouw je geen Antwerpse scene op."

"Ergens moetje als beginnende artiest je kansen pakken, maar anderzijds kent kwaliteit ookzijn geld. Onze Antwerpse artiesten mogen gerust met de vuist op tafel slaan ommeer geld te vragen. Ik wilde graag MC Scale en Straatwaarde erbij. Maar, zonder budget... Met een deftige som maakte ik er een toppodiumvan."

"Urban wordtnog te vaak gemarginaliseerd. Het wordt kunstmatig klein gehouden. Ik heb ookal heel wat mailtjes naar de beleidsmensen gestuurd, maar nooit antwoord gekregen.Toch kan Antwerpen urban niet negeren. De urbanscene krijgt vaste voet aan degrond."

Tevreden organisator

Toch vindt projectmedewerker Mark Vekemansdat AEYC2011 zijn stempel kon drukken. Hij kijkt tevreden terug op de veleurban podia op evenementen zoals Club Centraal, Antwerp Street Kicks en hetslotfeest.

Ophet Slotfeest van AEYC2011 kwam de kritiek dat de Nederlandse artiesten van TopNotchExtravaganza het Antwerps feest inpalmden en er daardoor geen geld overbleefvoor de artiesten op de Talent Stage.

"Dat klopt niet. We hebben bewust voorgrotere namen gekozen, zoals voor de Nederlandse hiphoppers van TopNotch en ZapMama. De rappers van Eigen Makelij of Made Men Muzik hebben we bewust nietgeprogrammeerd. Zij treden al vrij vaak op. Net zoals een echte Antwerpse groepals Halve Neuro. Zij treden wel 30 tot 40 keer per jaar op. Halve Neuro is ookal geen jong talent meer."

"Op het Slotfeest kreeg jong urbantalent op de Talent Stage een kans. Iedere artiest op dat podium was jonger dan25 jaar en had wat in zijn mars. Dariush, J Thomas, noem maar op. We maakten een selectie opbasis van tapes en demo`s en programmeerden Jasine Ledoux als host. Met hem zatik samen en hebben we een selectie gemaakt.

Jasinehad eerst ook kritiek dat hij geen budget kreeg voor de Talent Stage.

"Die Nederlandse hiphoppers moestenuiteraard betaald worden, maar er staan veel andere projecten tegenover. Jongtalent kreeg voldoende podiumkansen, zoals tijdens het Mestizo Art Festival, deTorensessies tijdens de Zomer Van Antwerpen en de Urban Saturdays in deZomerfabriek. Dat was een succes en daar traden toch ook Antwerpse rappers op.Dat kwam er dankzij subsidies en het netwerk van AEYC2011, net zoals bij de KifKif Awards."

Wiekoos de artiesten voor de optredens?

"Grotendeels ikzelf, maar nooitblindelings en telkens in overleg met het team van AEYC2011. Ik heb een zekerekennis van de muziek en het urban wereldje. Daarnaast vroeg ik vaak raad aankennissen. Uiteindelijk heeft iedereen een plek gekregen: de Antwerpse rappers,de mannen van Eigen Makelij, de Mechelse rappers van Made Men Muzik, Antwerpstalent en een rist Nederlandse rappers. De keuze van zowel Antwerpse alsNederlandse artiesten was gemotiveerd: wie was er op dat moment `hot`? Welkeartiest had er een nieuw album uitgebracht? Wie trad er al even niet meer op inBelgië?"

Yavuz van Young Age Music had liever twee, drie optredens per maand via AEYC2011.Bleek dat niet haalbaar?

"Nee, helaas niet. Daarmee win je alsartiest wel aan veel ervaring – en dat heeft hij ook nodig – maar dat is eenhele klus. Artiesten krijgen niet alles in hun schoot geworpen. Pas op: ik bende eerste die het hem gunt. Yavuz is een gedreven, ambitieuze gast. Maar hijmoet met zijn repertoire ook zijn plaats kennen. Voor de betere artiesten ishet al moeilijk om zoveel op te treden. Bovendien heeft hij te weinig nummersom aan dat tempo op te treden. Het publiek zou dan zijn nummers al gauw te vaakhoren. Als artiest zou het mogelijk zijn om aan dat ritme op te treden, maardan moet je ook voldoende kwalitatief materiaal kunnen voorleggen. Het is niet vanzelfsprekenddat de stad zorgt voor het opnamelokaal, waar hij naar op zoek is."

"Yavuz trad drie keer op tijdensAEYC2011, ik denk dat hij daarmee al een mooie referentie kan voorleggen."

Hoeheeft u het afgelopen jaar de Antwerpse hiphopwereld zien veranderen?

"Het heeft even geduurd, maar ik ziewel een verschuiving de laatste jaren. Artiesten doen steeds meer moeite om hunproduct zelf te verkopen. Ze promoten hun eigen muziek, dat is een mooieverschuiving. Vlaamse rappers moeten stoppen met naar de Nederland te kijken,ze moeten in zichzelf geloven en hun eigen ding doen."

Waaromzette AEYC2011 afgelopen jaar nadrukkelijk in op urban?

"Wat mij betreft was dit vooral eenreactie op het cultureel `correcte`, aanvaardbare waar Antwerpen vaak op inzet.Antwerpen beweert vaak een metropool te zijn. De helft van de Antwerpsejongeren hebben een andere origine. Ik zeg niet dat die dan ook allemaal naarhiphop luisteren, maar je kan die groep niet negeren. Wat we dit jaar duidelijkmaakten is dat je activiteiten moet organiseren naargelang de voorkeuren van jepubliek. De puzzel moet kloppen. Een wereldstad gaat verder dan enkel de scoutsen chiro, of cultureel correcte vrijetijdsbesteding. Jongeren van vandaagluisteren vaak naar urban. Of dat nu hiphop, drum-`n-bass, dubstep of een andergenre is, het lééft."

Welkenavolging krijgen de projecten van AEYC2011?

"Met het team hebben we nu een chartermet aanbevelingen geschreven. Met AEYC2011 maakten we komaf met de saaie,klassieke huisstijl van de stad. Die lijn willen we doortrekken. In dat charterstaan geen verassingen, maar een evenement zoals Antwerp Street Kicks zouden wevolgend jaar graag opnieuw organiseren."

UwAEYC2011-jaar zit er op. Waar gaat u nu werken?

"Ik ben altijd zelfstandigevenementorganisator geweest. Ik zie wel wat de toekomst brengt. Ik zou graagrond urban willen blijven werken en moest er ooit een urban muziekcentrumkomen, dan zie ik dat helemaal zitten."

Jasinehaalde dat idee al eens aan om urban structureel verder uit te bouwen.

"Dat vind ik zekergeen slecht idee, integendeel. Maar zoiets staat er niet van vandaag op morgen.Daar is veel kennis en onderzoek mee gemoeid. Daarvoor moet je een grondigdossier opmaken met invulling, programmatie, onderhoud, personeel,apparatuur..."

Ook Kris Strybosdroomt hardop: "Er moet zeker een muziekcentrum voor hiphop komen! Vijfjaar geleden vroeg ik aan de stad of ik het gebouw aan Sint-Andries mocht gebruikenals `urban house`. Dat mocht, als ik zou instaan voor de veiligheid en derenovatie. Maar ik ben niet gek! Nu zit Habbekrats in het gebouw, dat is toch spijtig?Weet je, misschien moeten alle betrokkenen in Vlaanderen die te maken hebbenmet hiphop eens samenkomen. Artiesten moeten hun oogkleppen afzetten en blijvenvernieuwen, innovatief zijn en ervoor gaan."

© 2011 - StampMedia - Sander Carollo

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.