Haberin yayım tarihi
2011-05-19
Haberin bulunduğu kategoriler

Artık Vize Diyaloğuna Başlayın..

AB Vize Sorunsalı

Bugün burada toplanmamızın amacı; AB ülkelerinin uygulamış olduğu haksız vize politikalarını demokratik bir yol ile protesto etmek ve AB kurumlarını bir an önce vize diyaloğuna başlaması için çağrıda bulunmak.

 Avrupa Birliği ülkelerinin Türk öğrencilere ve uyguladığı haksız vize rejimini,  AB`nin topluluk programlarına ve bütünleşme ruhuna aykırı olduğu açıkça görülmekte.  

Uygulanan vize politikası, hem 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile tesis edilen Gümrük Birliği’nin temelini teşkil eden yerleşme hakkı ve hizmet sunum serbestîsine yeni engeller getirilmesini yasaklayan Katma Protokol’ün 41. maddesine açıkça aykırı.  Ayrıca bu durum, daha önceki kararların yanı sıra Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın 19 Şubat 2009 tarihli “Soysal”  kararında da açıkça belirtildi. Diğer bir değişle Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, üye devletler tarafından hizmet sunmak veya almak amacıyla AB ülkelerine giden Türk vatandaşlarına uygulanan koşulların ağırlaştırılamayacağı teyit edilmiş oldu. 

Avrupa’ya eğitim hizmeti almak için gelen Türk öğrencilerinden istenen vize uygulaması açıkça hukuka aykırı olduğu görülmekte ve Avrupalı yetkilileri bu konuda vermiş oldukları sözlerin arkasında durması çağrısında bulunuyoruz.

Ayrıca Avrupa Konseyi Asamblesi 30 Eylül 1980 tarihli toplantısında Bakanlar Komitesine, vize uygulamasına ilgili devletlerce derhal son verilmesi ve Konsey üyesi diğer ülkelerin aynı yönde bir uygulamadan kaçınmaları için girişimlerde bulunmayı tavsiye etmiştir.

Ben dâhil birçok Türk öğrenci arkadaşımız Avrupa Birliği ülkelerine eğitim hayatını sürdürmek için gelmekte, vize işlemlerinin uzaması ya da vize verilmemesi nedeniyle,   kazanılmış okuma hakkımız gasp edilmekte yâda mağdur olmaktayız.

Bir daha altını çizmek gerekirse, AB ülkelerinin uygulamış olduğu haksız vize politikalarını demokratik bir yol ile protesto ediyor ve AB kurumlarını bir an önce vize diyaloğuna başlaması için çağrıda bulunmak istiyoruz. 

Saygılarımızla

Avrupa’da okumaya çalışan Türk öğrencileri..

Biz Kimiz?

Belçika’da yüksek lisans yada doktora yapan, herhangi bir politik grup ile organik bir bağı bulunmayan bir Türk öğrenci hareketi…

Press Release      

Turkish students in Europe say; Enforcement of visa obligations to the students is explicitly against the Ankara Agreement and the Additional Protocol.  EU institutions should start “Visa Dialogue” with Turkish authority as soon as possible.   

Turkish students in Europe would like emphasize grave problems related with the visa requirements imposed on the Turkish students in their visits to the EU Member States since the first inception of visas by EU Member States. Our European’s friend can attend conferences, join Erasmus, Masters or PhD program without any restriction of travel, however, when it comes to traveling to the EU with the aim of attending panel or meetings, participating in Erasmus, Masters or PhD programs, Turkish students are faced with obstacles in the form of burdensome visa requirements. Usually the visa application procedure may take so long that the visa is issued only after the date of a conference or a study of program registration they would like to attend.

Such requirements necessitate Turkish students to tolerate an unforeseeable process of application and sometimes to endure the complete refusal of visa applications by the EU Member States. Due to these unreasonable visa procedures, many people had to face physical, material and psychological losses and generally these losses are not compensated. This in turn, leads the Turkish public to suppose that they are being discriminated against, when they compare their situation with the unhindered freedom of movement enjoyed by citizens of other countries which did not have as far-reaching and lengthy relations with the EU.

On the other hand, we strongly believe that, to impose visa obligations on the citizens of a country which initiated an association process with the then EEC in 1963, has held candidacy status since 1999 and has been continuing accession negotiations since 2005 is absolutely contrary to the essence and the spirit of EU integration. While civil society dialogue is being repeatedly emphasized in relations with the EU, no improvement has been achieved with regard to the free movement of persons which is one of the four fundamental freedoms that uphold the idea of the EU. We know that one of the best ways for a country to be ‘Europeanized’ and for the civil societies to conduct constant dialogue is to abolish the obstacles preventing the free movement of persons. However, while the Union is liberalizing visa requirements for the nationals of Serbia, Macedonia and Montenegro, Turkey, having an association process with the EU nearly for half a century, cannot enjoy similar opportunities. This situation is flaring the negative perception towards the EU in the Turkish public. Aware of the obligations of the Turkish government in this regard, we would like to express our appreciation that steps have been taken in Turkey regarding the transition to biometric passports in the near future.

Flayer

Visa Liberalization For Turkish Students

 Turkish students in Europe say;                           

Enforcement of visa obligations to the students is explicitly against the Ankara Agreement(1963) and the Additional Protocol (1974). 

v  EU must liberalize its visa regime and start “Visa  ” with Turkish authority as soon as possible.   

Turkish students in Europe would like emphasize grave problems related with the visa requirements imposed on the Turkish students in their visits to the EU Member States since the first inception of visas by EU Member States.

Such requirements necessitate Turkish students to tolerate an unforeseeable process of application and sometimes to endure the complete refusal of visa applications by the EU Member States. Due to these unreasonable visa procedures, many people had to face physical, material and psychological losses and generally these losses are not compensated. 

 

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.