Haberin yayım tarihi
2011-09-26
Haberin bulunduğu kategoriler

Bakan Ingrid Lieten'den medyada çeşitliğe yatırım.

DUYURU

Flaman bölgesi Medya’dan sorumlu bakan Ingrid Lieten’in basın danışmanı Yeter Demirci tarafından gönderilen ‘’medya yazarları ve medyada  çeşitliğe yatırım’’ projesi ile ilgileri  okurlarımız ve kamuoyu ile paylaşıyoru..

Dikkatinize..

Ingrid Lieten 1 miljon euro’dan fazla medya yazarları ve medyada  çeşitliğe yatırım yapıyor. Medya’da çeşitlik çağrısına genel medyada (televizyon, radio, basın ve internet) çalışan  herkes proje önerisi yapabilir.

Projelerinizi en son 21 Kasım 2011 tarihi Flaman Hükümeti Kültür, Spor, Gençlik ve Medya bölümüne gönderebilirsiniz.

Yeter Demirci
Persmedewerkster Ingrid Lieten

Çağrı ve genel bilgi için:

www.vlaanderen.be/media

www.ingridlieten.be

PERSMEDEDELING VAN VICEMINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN

VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Donderdag 22 september 2011

Ingrid Lieten investeert meer dan een miljoen euro in projecten mediawijsheid en diversiteit in de media

Op de Staten-Generaal van de Media in mei dit jaar kondigde Vlaams minister Ingrid Lieten aan dat ze een oproep zou lanceren rond diversiteit in de media. Vandaag voegt Ingrid Lieten daad bij het woord. “Ik lanceer  een open oproep rond diversiteit in de media en een tweede oproep rond meer mediawijsheid. Samen gaat het om meer dan 1 miljoen euro aan projectmiddelen,” zegt Ingrid Lieten.

Diversiteit in de samenleving is een gegeven. De maatschappij is veelkleurig én veelzijdig en dat is maar goed ook. Toch zien we de mediabedrijven en de berichtgeving maar met mondjesmaat ‘verkleuren’. “In de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT heb ik dit thema ook erg benadrukt,” zegt Ingrid Lieten.  “Ik zie het echter als een verantwoordelijkheid van de hele mediasector om te werken aan meer diversiteit; in wie ze aan het woord laten, in wie ze in beeld brengen maar ook in wie ze tewerkstellen.”

“De belangrijkste reden waarom ik als minister van Media streef naar diversiteit op de redacties, maar ook op het scherm of in de berichtgeving, is omdat de media iedereen in de samenleving zouden moeten bereiken en beroeren.  Media zijn cruciaal voor een democratie. Dit veronderstelt ook dat iedereen zich op zijn minst kan herkennen in de samenleving en zich daarbij betrokken kan voelen. De media, als vierde macht, hebben hier een grote verantwoordelijkheid.”

Diversiteit wordt in de oproep breed benaderd; het kan gaan om meer ‘kleur’, maar ook over uitdagingen inzake gender, handicap enzovoort.

 “Een kwaliteitsbeleid voeren binnen de media gaat hand in hand met een participatiebeleid,” gaat minister Ingrid Lieten verder. “We kunnen niet toestaan dat sommige mensen zich geen raad weten met de gemediatiseerde wereld waarin we leven. Er zijn verschillende onderzoeken die erop wijzen dat bepaalde groepen zoals mensen in armoede of senioren, het moeilijker hebben om met media om te gaan. Of ze ontbreken de nodige kritische vaardigheden om daarover een gefundeerde mening te vormen. Dat zie je evengoed ook bij sommige jongeren. Daarom wil ik het komende jaar extra inzetten op mediawijsheid. Een eerste belangrijke maatregel is deze oproep.”

Onder mediawijsheid wordt het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes verstaan waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld.

Mediawijsheid gaat niet enkel om praktische ICT-vaardigheden zoals ICT-skills, leesvaardigheid en vlotte omgang met/creatief gebruik maken van verschillende media, maar ook om mediabewustzijn vanuit de praktijk, inzicht in de media-industrie en in de mechanismen van commerciële communicatie, kritische informatie- en strategische vaardigheden, en verantwoord en veilig mediagebruik.

De steun voor mediawijsheid kan worden verleend aan projecten die zich richten op de volgende doelgroepen: vormingsverstrekkers, kinderen, jongeren, mensen met een handicap, mensen met een etnisch-culturele diverse achtergrond, mensen in armoede en senioren.

Praktische informatie:

Voor de oproep diversiteit kunnen alle actoren binnen de mainstream media (televisie, radio, geschreven pers en internet) een projectvoorstel indienen.  Onder actoren worden zowel private mediabedrijven, verenigingen die de belangen van de mediasector behartigen, als vzw’s (werkzaam inzake media) begrepen. 

Voor de oproep mediawijsheid kan de aanvraag worden ingediend door een VZW, een stichting of een publieke rechtspersoon onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging die actief is in Vlaanderen op het vlak van mediawijsheid of door een samenwerkingsverband waarvan minstens één partner een VZW, een stichting of een publieke rechtspersoon onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging is die actief is op het vlak van mediawijsheid. Professionele mediabedrijven kunnen als partner meewerken aan een project.

Projectvoorstellen worden uiterlijk op 21 oktober ingediend bij het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overheid.

De oproep en het formulier voor de indiening van een projectvoorstel zijn vanaf vrijdagnamiddag 23 september 2011 te raadplegen op www.vlaanderen.be/media

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.