Haberin yayım tarihi
2013-04-10
Haberin bulunduğu kategoriler

Er zijn vandaag bijna 300 bioboeren actief in Vlaanderen.

Samen bewerken ze een kleine 5.000 hectare grond.

Vlaams minister-president Kris Peeters heeft vandaag het jaarrapport 2012 bekendgemaakt met cijfers over de biologische landbouw in Vlaanderen. 

De biologische landbouw groeit verder in Vlaanderen. In de periode 2008-2012 is het areaal met 41% toegenomen, en ook het aantal producenten, bereiders en verdelers nam met 30% toe. Het marktaandeel van biologische versproducten steeg in dezelfde periode van 1,3% naar 1,9%.

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,

LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Dinsdag 9 april 2013

Vlaams minister-president Kris Peeters maakt jaarrapport Biologische landbouw bekend: “De Vlaamse Biolandbouw groeide in 2012 verder tot bijna 300 bedrijven en 5.000 hectare

Vlaams minister-president Kris Peeters heeft vandaag het jaarrapport 2012 bekendgemaakt met cijfers over de biologische landbouw in Vlaanderen.  De biologische landbouw groeit verder in Vlaanderen. In de periode 2008-2012 is het areaal met 41% toegenomen, en ook het aantal producenten, bereiders en verdelers nam met 30% toe. Het marktaandeel van biologische versproducten steeg in dezelfde periode van 1,3% naar 1,9%.

“Ik ben tevreden over de aangehouden groei van de biologische landbouw in Vlaanderen. Het bewijst dat het Strategisch Plan dat ik in 2008 heb ondertekend met Boerenbond, ABS en Bioforum, zijn vruchten afwerpt. Het tweede Strategisch Plan Biologische Landbouw werd begin dit jaar ondertekend. De voedingsindustrie en distributiesector nemen daar als nieuwe partners nu ook aan deel. Dit moet de Vlaamse biosector naar een volgend niveau tillen”, aldus minister-president Kris Peeters.

Biologische landbouwsector telt bijna 300 bedrijven en 5.000 hectare

Eind 2012 telde Vlaanderen 299 biologische landbouwbedrijven, die samen een oppervlakte van 4.939 hectare (+8% in vergelijking met 2011) bewerken. Het aandeel bio in de totale Vlaamse landbouwoppervlakte bedraagt 0,8%. Daarvan is 1.316 hectare in omschakeling.

45 biolandbouwers verwerken zelf hun eigen producten op het bedrijf. 119 biolandbouwers, dat is 40% van alle biolandbouwers, houden dieren op hun bedrijf. De Vlaamse biologische veestapel is er met 3,5% lichtjes op achteruit gegaan. De daling heeft betrekking op het aantal gehouden schapen en paarden. Naast de producenten, staan ook nog 601 bereiders, verdelers, importeurs en verkooppunten onder controle van het biolastenboek.

Overheid steunt duurzame biosector verder

De Vlaamse overheid gaf in 2012 3,68 miljoen euro uit aan de sector, een toename van 19%. Het uitbetalen van meer hectaresteun, het ondersteunen van onderzoek en bijkomend geld voor maatregelen gericht op de ketenontwikkeling, liggen aan de basis van de extra bestede middelen. 38% van de middelen gaat rechtstreeks naar de landbouwer in de vorm van hectaresteun, de bijdrage in controlekosten en de subsidiëring van Bio Zoekt Boer. 24% ging naar keten- en marktontwikkeling. Nog een kwart van de bestedingen kwam terecht bij onderzoeksinstellingen, praktijkcentra, de bio-bedrijfsnetwerken en demonstratieprojecten. De overige 13% ging naar de EU-gesteunde promotiecampagne “de Renaissance van de echte smaak” en draagvlakverbreding. Het nieuwe Strategische plan voor Biologische Landbouw 2013-2017 legt nog sterker de nadruk op ketenwerking.

Vlaamse consumenten besteedden 12% meer aan biologische versproducten in 2012

De totale bestedingen van biologische producten in België bedroegen in 2012 417 miljoen euro. Bijna 89% van de Belgische gezinnen kocht vorig jaar wel eens een bioproduct. 18% van de gezinnen zijn frequente biokopers die goed zijn voor 78% van alle biobestedingen. De groei van de bestedingen van verse bioproducten zette zich, na een iets minder jaar, in 2012 verder door en bedroeg 7%. De stijging was groter in Vlaanderen (+12%) dan in de rest van België.

Biologische versproducten waren in 2012 gemiddeld een derde duurder dan gangbare producten en dat prijsverschil blijft stabiel over de jaren heen. Het grootste verschil is er bij braadkip, eieren en aardappelen. Het kleinste prijsverschil is er bij biogroenteburgers.

De klassieke supermarkt is het grootste afzetkanaal met bijna 45% van de markt, maar moet terrein prijsgeven aan de groep ‘speciaalzaak, natuurvoedingswinkel en overige’ met 31,5% marktaandeel. Uit een recente enquête blijkt dat in 2011 44% van de biologische landbouwers hun producten via de korte keten verkochten en een omzet haalden van 8,8 miljoen euro, een toename van 17% in vergelijking met 2010.

U kunt het volledige rapport raadplegen en bestellen op

www.vlaanderen.be/landbouw/studies.

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.