Haberin yayım tarihi
2008-02-19
Haberin bulunduğu kategoriler

Fatma Pehlivan bugün 4 yıllık çalışma programını açıklıyor..

Gent büyükşehir belediye Encümeni Fatma Pehlivan bu akşam 2008-12 yılları arasında hedeflediği çalışma programı hakkında basını bilgilendirecek.

Aşağıda konu ile ilgili basın açıklamasını okurlarımızın bilgisine sunuyoruz..

Sayın basın mensubu,
 
Gent Belediyesi Başkanı yardımcısı ve Gent Belediyesi personelinden sorumlu Fatma Pehlivan 2012 yılına kadar gerçekleştirmek istediği çalısma programını bu akşam Komisyonda ve 17-18 Mart tarihlerinde Gent Belediye Meclisi'ne onaylamaya sunacaktır.
 
Gent Belediyesi Başkanı yardımcısı ve Gent Belediyesi personelinden sorumlu Fatma Pehlivan'ın çalışma programı ile ilgili basın bildirisini ekte bulunmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımla, 
  
Hümeyra Cifteoglu
Stad Gent - Kabinetsmedewerker Schepen Pehlivan
Botermarkt 1 9000 Gent
Tel +32 9 266 51 26


Persconferentie – Ontwerp van de beleidsnota Personeelsbeleid, Informatica en Administratieve Vereenvoudiging 2007-2012 van schepen Pehlivan


'Stad Gent zoekt m/v met talent'
Fatma Pehlivan (sp.a), schepen van Personeelsbeleid, Informatica en Administratieve Vereenvoudiging, roept iedereen op om bij de Stad Gent te komen solliciteren. Met net geen 5000 werknemers is de Stad één van de vijf grootste werkgevers in de provincie. Doordat tegen 2020 meer dan de helft van de personeelsleden zal uitstromen, zullen er binnen de Stadsdiensten heel wat betrekkingen open komen te staan. Om die straks vlot in te kunnen vullen, lanceert schepen Pehlivan nu al een oproep voor technische, administratieve en financiële functies. Ook aan informatici is er een hoge nood.
 
Werken voor de Stad Gent kent heel wat grote voordelen. Naast een sterk statuut en een gezinsvriendelijke organisatiecultuur, biedt de Stad haar personeelsleden ook heel wat mogelijkheden tot interne mobiliteit. Zowel verticaal dankzij mooie doorgroeikansen via opleidingen als horizontaal dankzij een enorme variatie aan functies en diensten. De Stad is in beweging en zoekt goede en gemotiveerde medewerk(st)ers om de grote uitdagingen van morgen met volle overtuiging aan te gaan.

De grote uitstroom naar pensioen wordt door de Stad gezien als een kans om werk te maken van meer diversiteit in haar personeelsbestand. Momenteel zijn vooral personen van allochtone afkomst en personen met een arbeidshandicap ondervertegenwoordigd. Aangezien er de komende vijftien jaar vooral veel mannen en laaggeschoolden zullen uitstromen, zal er straks eveneens over de evenredige arbeidsparticipatie van die twee kansengroepen moeten worden gewaakt. De Stad Gent heeft ervoor gekozen om niet aan positieve discriminatie te doen. Evenredige arbeidsparticipatie van kansengroepen zal enkel en alleen worden nagestreefd door middel van positieve acties. 

De uitwerking van een nieuwe rechtspositieregeling voor het personeel, die op 1 januari 2009 in voege zal treden, stelt de Stad in staat om een aantal ongelijkheden tussen de statutaire en de contractuele personeelsleden weg te werken. Een hogere statutaire tewerkstelling blijft evenwel een expliciete doelstelling. Daartoe zullen de contractueel aangeworven personeelsleden kunnen deelnemen aan statutaire examens. Op het vlak van welzijn – zijnde de veiligheid, de gezondheid en de psychosociale omstandigheden – zal nog meer dan vandaag een proactief beleid worden gevoerd (preventie).

Goed en gemotiveerd personeel is noodzakelijk om de Stad Gent in staat te stellen haar externe klanten – zijnde de burgers, de organisaties en de ondernemingen – een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden. Om die dienstverlening nog beter te maken, zal er sterk worden ingezet op administratieve vereenvoudiging. Het doel is de administratieve rompslomp voor de externe klanten en de interne diensten zo veel mogelijk te beperken. Zowel formulieren als procedures dienen vereenvoudigd.

De Stad Gent moet zich als organisatie blijven ontwikkelen. De implementatie van ICT zal daarbij zeker een grote rol spelen. De Stad staat al heel ver op het vlak van digitale informatieverstrekking en elektronische dienstverlening, maar er liggen nog kansen in het verschiet. Dankzij de elektronische identiteitskaart en elektronische handtekening zal elke Gentenaar de Stad kunnen bereiken zonder zich te moeten verplaatsen.

In deze tijden van informatisering bindt de Stad ook de strijd aan met de digitale kloof. Niemand mag in de kou blijven staan, iedereen moet mee. Zowel de toegang tot als het gebruik van ICT moet sterk worden verbeterd. Daartoe zal de Stad Gent – samen met Digipolis en een aantal partners – een aantal gratis openbare computerruimtes openen en een brede waaier van goedkope basisopleidingen aanbieden. 

Als schepen van Personeelsbeleid is schepen Pehlivan verantwoordelijk voor 58 % van het totaalbudget voor personeel, de schepenen Coddens en Peeters zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de budgetten op het vlak van het onderwijs en de pensioenen.

Tot slot is het investeringsbudget voor ICT ten opzichte van de vorige bestuursperiode bijna verdubbeld, van 15 naar 29 miljoen euro. Die middelen zullen onder meer worden ingezet voor een veilige digitale werkomgeving, meer elektronische dienstverlening en administratieve vereenvoudiging.

De uitdagingen zijn bijzonder groot, de doelstellingen heel erg ambitieus. Het plan is opgemaakt, nu volgt de uitvoering. 
  
Contactgegevens:
 
Kabinet schepen Pehlivan
Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Tel: 09 266 51 20      
Schepen.Pehlivan@Gent.be
Fax: 09 266 51 39

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.