Haberin yayım tarihi
2012-01-25
Haberin bulunduğu kategoriler

Güler Turan engageert zich voor Antwerpse jongeren

"Ik blijf op post, tors de stormen die voorbijrazen en ijvergepassioneerd voor de belangen van degenen die het nodig hebben", zoschrijft Güler Turan op haar website. De advocate met Turkse roots mag zichvoor één jaar jeugdschepen noemen in Antwerpen.

Güler Turan (1975) is sindsdecember 2011 aangesteld als de nieuwe schepen van Wonen, Jeugd,Samenlevingsopbouw, Stedelijk wijkoverleg en Ontwikkelingssamenwerking. Ondankshaar krachtig profiel werd Turan in de media meteen onder vuur genomen: `Geenruggengraat, geen inhoud, een excuus-allochtoon.` Turan laat zich hierdoor nietuit het veld slaan en kijkt vol zelfvertrouwen naar de komende maanden.

Uitdaging

Op haar kantoor hangen allerleikrantenknipsels aan de muur. De naamkaartjes van voormalig schepen Leen Verbistzijn nog niet overal vervangen, maar Turan voelt zich er duidelijk thuis.Ondanks de lange werkdagen – haar agenda start om acht uur `s ochtends eneindigt niet voor half elf `s avonds – geeft Turan een erg levendige indruk."Het was zeker geen jeugddroom om in de politiek te stappen", verteltze, "maar Patrick Janssens heeft me kunnen overtuigen met zijn visie opAntwerpen."

Turan heeft al een carrière vandertien jaar achter de rug. Tot voor kort had ze een succesvol advocatenkantoorin Berchem en doceerde ze rechtsvakken in het Centrum voorVolwassenenonderwijs. In 2006 werd ze verkozen als Antwerps gemeenteraadslid ensinds 2009 zetelt ze in het Vlaams Parlement. "Ik vind kritiek geen probleemen ik ben een absolute voorstander van de mondige burger", legt Turan uit,"maar journalisten die over mij schrijven dat ik geen ruggengraat heb,kennen mij niet. Ik heb al een hele weg afgelegd en in korte tijd veelgerealiseerd. Ik ben ervan overtuigd dat ik als schepen nieuwe accenten zalleggen. Ik ben een veel te assertieve, zelfzekere en een beetje te trotsepersoon om deze periode gewoon uit te zingen."

Tussen de mensen

Turan put naar eigen zeggen elkedag uit haar ervaring als advocate. "Ik ontving op mijn kantoor zowelzakenlui als mensen uit mijn straat. In het begin duurde een consultatie somsmeer dan twee uur. Ik luisterde naar hun problemen en probeerde hen echt tebegrijpen. Begrip tonen is mensen eigenlijk al voor de helft helpen. Eenoprechte `danku` geeft me meer voldoening dan wat dan ook." Als politicawil Turan luisteren naar de Antwerpenaars en het voor hen opnemen.

"Ik ben vooral blij dat ikeerst in de gemeenteraad heb gezeten voordat ik in het parlement ben beland.Als Patrick Janssens mij in 2006 had gevraagd om schepen te worden, dan had ikgeweigerd. Güler in 2006 en Güler vandaag, dat is dag en nacht verschil. Zondermijn bagage als advocate, zonder midden tussen de mensen te hebben gestaan, hadik anders gekeken naar een functie als schepen."

Studeren was de boodschap

Turan groeide op in Oud-Berchem ineen gezin met vier kinderen. Haar ouders werkten buitenshuis en wilden hunkinderen zo beschermd mogelijk opvoeden. Op straat spelen was geen optie, duswerden de kinderen vaak binnengehouden. "Ons gezin snakte naar een huismet een tuin, maar financieel was dat niet evident. We kwamen als kind nietstekort, maar mijn moeder zegt soms dat ze ons graag wat meer had gestimuleerdnaast onze studies. `Eerst een diploma, dan pas trouwen,` zei ze altijd. Mijnouders hadden niet gestudeerd en volgens hen was dat de weg om het te maken indeze maatschappij."

`Speelnorm`

Van al de thema`s die de schepenmoet beheren, ligt vooral het jeugdbeleid haar na aan het hart. Antwerpen kreegdit jaar de titel `Ambassadeur voor het Luisteren`, een titel die werduitegereikt door de Kinder - en jongerentelefoon. "Het is nu eenprioriteit om te luisteren naar jongeren", aldus Turan, "want hetbeleid voor de komende jaren wordt op het einde van deze legislatuuruitgewerkt. We willen absoluut de mening van jongeren daarin opnemen."

Vanuit het Vlaams Parlement volgtTuran de stedelijke jeugdwerkloosheid en het armoedebeleid op. Gelijke kansenin het onderwijs, voldoende stagemogelijkheden, een betere aansluiting met dearbeidsmarkt, het zijn zaken die haar bezighouden. "Ondanks alleinspanningen zien we dat armoede toeneemt, niet alleen in Vlaanderen, maar in heelEuropa", stelt Turan vast. "We hebben een Vlaams actieplan tegenarmoede met 178 acties die allemaal helpen, maar we moeten ons meerconcentreren op kinderarmoede."

Turan vertelt trots dat Antwerpenals enige stad in Vlaanderen een `speelnorm` hanteert. Voor elke kind datjonger is dan twaalf jaar wil de stad tien vierkante meter speelruimtevoorzien. "Vooral kinderen die in armoede opgroeien hebben het meeste noodaan ruimte. Het is belangrijk dat kinderen zich ook buitenshuis kunnenontwikkelen, niet enkel binnenskamers. De speelnorm is een streefcijfer, maarop die manier probeert het stadsbestuur meer ademruimte te creëren."

© 2012 – StampMedia – Tekst: Marieke Van Cauwenberghe, foto: Vincent Tillieux

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.