Haberin yayım tarihi
2009-12-16
Haberin bulunduğu kategoriler

Kır:Temizlik konusunda yapılan her görüşme bizim için bir kazançtır.

Kamu Temizliği ve İmardan Sorumlu Devlet Bakanı Emir Kır'ın Kabinesi 

BASIN BİLDİRİSİ 

Devlet Bakanı Emir Kır tarafından 2009 yılı eylül-aralık ayları arasında, belediyelerle temizlik konusunda gerçekleştirilen görüşmelerin bilançosu ve bu alanda alınan ortak tedbirlerin açıklanması 
  
Brüksel Bölge Hükümeti'nde kamu temizliğinden sorumlu Devlet Bakanı Emir Kır, 11 Aralık 2009 Cuma günü yaptığı basın toplantısıyla, 4 aydır belediyelerle temizlik konusunda gerçekleştirdiği görüşmelerin bilançosunu ve alınan ortak tedbirleri basın mensupları ile paylaştı.

Brüksel Bölgesinin tamamının kamu temizliğinden, Brüksel Bölge Hükümeti ve 19 belediye ile birlikte toplam 20 operatör sorumludur. Temiz bir bir Brüksel için bu 20 kurumun iyi bir işbirliği içerisinde çalışmaları gerektiği aşikârdır. Bu nedenle, kamu temizliğinden sorumlu Devlet Bakanı Emir Kır, 5 senedir, belediyelerin temizlikle ilgili birimleri ile görüşüp, ihtayaçlarını, sıkıntılarını ve isteklerini dinlemekte ve çözüm önerileri bulmaya çalışmaktadır.
 
Devlet Bakanı, eylül-aralık ayları arasında 19 belediye ile yaptığı görrüşmeler sonrasında çıkan sonuçlardan en önemlisi, belediyelerle Brüksel Temizlik Ajansı arasındaki ilişlişkilerin olumlu bir şekilde gelişdiği ve belediyelerin bundan memnun olduğudur.

Ayrıca bu görüşmeler sonrasında, ilişkilerin ve koordinasyonun devamını sağlayabilmek için  2005 yılında 10 koordinatör Brüksel Temizlik Ajansında işe başlamıştır. Her koordinatör 2 belediyeden sorumludur. Belediye ile ajans arasında sorunların iletilmesi konusunda sorumludur. Diğer bir çalışma ise oluşturulan ortak çalışma komiteleridir. Bu komiteler Ajans, belediyeler ve Devlet Bakanın Kabinesinden gelen üyelerden oluşur. Senede üç defa bir araya gelerek belediyeler ile Ajans arasında yapılan temizlik antlaşmalarını takip ederler, devamını sağlarlar.
 
[ZpicL:14192]Belediyeler Brüksel-Başkent Bölge Hükümeti'nin temizlik konusunda kendilerine senelik yapılan yardımın devam etmesinden de memnunlar. Krize rağmen, Devlet Bakanı Emir Kır'ın inisiyatifiyle bu ödenekler devam etmiş, toplam yardımın miktarı 4.117.807 euroya ulaşmıştır.

Temizlik konusunda daha önceki dönemde alınan tedbirler meyvelerini vermeye başladı.

Bunlardan başlıcaları:

1°) Temizliğin sıkça yapıldığı özel (phares) bölgeler
 
Bu bölgeler insanların sıkça geçtiği ve günlük temizlenmesi gereken bölgeler. 2007 yılında 35 bölge belirlendi ve bu uygulama yapılmaktadır. Schaerbeek'te place Liedts Koekelberg'de place Simonis de bu kapsama girme konusunda incelenmektedir.
 
2°) Ticarethanelerin yoğun olduğu yerlerde özel fuchsia çöp torbası uygulaması ile günde iki defa çöp toplanması
 
Ticarethanelerin yoğun olduğu mahallerde, Brüksel Temizlik Ajansı ile anlaşması olan işyeri sahipleri çöplerini özel fuchsia torbalarına koyarak sabah ve akşam çıkarabiliyorlar.
 
3°) Hafta sonları ve akşamları temizlik hizmeti
 
Geçtiğimiz dönemde, Devlet Bakanı, belediyelerden, Bölge Hüküme'tinden aldıkları ödeneğin bir kısmıyla, hafta sonları ve akşamları temizlik hizmeti verilmesi ve organizasyonunda kullanılmasını istemişti. Bugün birçok belediye( Schaerbeek, la Ville de Bruxelles, Etterbeek, Ixelles, Saint-Gilles ve Forest) akşam ve hafta sonları çalışacak temizlik ekiplerine sahiptir.
 
4°) Büyük çöplerin toplanması
 
İki yıldır, Brüksel Bölgesi her sene, büyük tavan arası çöplerinin toplanması için, geniş kapsamlı bir kampanya düzenlemektedir. Böylece Brükselliler senelik iki defa 2 metre küp bedava çöp atma hakkına, 3 metreküp daha ilave etme şansına kavuşmuş oldular.
 
5°) Toprağa gömülen cam toplama konteynerleri
 
Bütün belediyeler, cam toplama noktalarının toprağa gömülmesi için istek yapmış bulunmaktadırlar. Cam toplama noktalarının toprağa gömülme çalışmaları başlamış, 20  adet konteyner toprağa gömülmüştür. 70 cam toplama noktası daha önümüzdeki günlerde toprağa gömülecektir. Görüntü ve ses kirliliğini azaltan ve Bölge Hükümetince finansmanı sağlanan bu yeni konteynerlerden memnun olan belediyeler, bu konudaki çalışmalarını ve işbirliğini artıracaklardır.
 
[ZpicL:14192]6°) Bahçe atıklarının toplanmasının yaygınlaştırılması
 
14 belelediyede bahçe çöpleri kapılardan toplanmaktadır. Geri kalan belediyelerde (Schaerbeek, Saint-Josse, Saint-Gilles, Ixelles ve Bruxelles-Ville) bu hizmetten yararlanmak istemektedirler. Biometanizasyon merkezi açıldığında, bu belediyeler de bu hizmetten yararlanabileceklerdir.
Birçok belediyenin mutabık olduğu ve gelecekte çözülmesi için özel caba sarfedilecek ortak problemler
 
1°) STIB Toplu taşıma alanlarının temizliği
 
2°) Kamu alanlarının kalitesinin artırılması ve temizlik için yeterli donanımın sağlanması
 
3°) Güvercinlerin yarattığı kirlilik ve zararın önleyici çalışmalar
 
4°) Etrafı bilinçli olarak kirletenlerin cezalandırılması
 
5°) Ağaçlık alanlara yakın belediyelerde, çöp torbaları kugun, saksağan veya tilkiler tarafından parçalanmasını engelleyici tedbirlerin alınması.
 
Belediyelerle temizlik konusunda yaptığı görüşmelerin bilançosunu ve alınacak tedbirleri, Ixelles Belediyesi temizlikten sorumlu başkan yardımcısı Delphine Bourgeois ile birlikte basına açıklayan Brüksel Bölge Hükümeti Devlet Bakanı Emir Kır yaptığı açıklamada "Belediyelerin temizlikle ilgili birimleri ile gerçekleştirdiğimiz düzenli görüşmeler çok önem arzetmektedir. Zira bu sayede gereksinimleri, istekleri doğru bir şekilde tespit edebiliyoruz. Her görüşme bu anlamda bizim için bir kazançtır. Belediye ile Bölge arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha iyiye gitmesi ve daha fazla işbirliği talebi beni fazlasıyla memnun etmektedir. Örneğin, tüm belediyeler, ayrıştırmanın zorunlu olacağı mesajının halka iletilmesi konusunda başlattığımız bilgilendirme kampanyasına duyarlı oldular; yardım etmek için önerilerde bulundular... Buradan onlara çok teşekkür ediyorum"dedi
 
 
 

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.