Haberin yayım tarihi
2011-04-12
Haberin bulunduğu kategoriler

Kültür Bakanlığı Türkiye'yi göz ardı ediyor.

2007-2008 yıllarında Kültür’den sorumlu Bakan olan Bert Anciaux Turkiye ile Flaman bölgesi arasında kültür, gençlik ve spor dallarında bir işbirliği anlaşması yapmak istediğini belirtmiş ve bu konuda gerekli adımların atılması için destek vereceğini belirtmişti. Ancak 2009 yılında Kültür Bakanlığında gerçekleşen değişiklik üzerine eski Bakan Bert Anciaux yerine Joke Schauvliege gelmiş ve konu takipsizliğe kalarak üzeri kapatılmıştı.

Flaman Bölgesi Milletvekili Fatma Pehlivan var olan belirsizliğin ortadan kalkması için yeni Bakan Schauvliege’ye Türkiye ile Belçika arasında gerçekleşebilecek kültür anlaşmaları tekrar hatırlatmış ve bu konunun tekrar gündeme gelmesini sağlamıştı. Pehlivan’ın konuyu takibi üzerine Kültür Bakan’ı Schauvliege projeye olumlu yaklaşmış ve Belçika’da yaşayan yoğun Türk nüfusunun da göz önünde bulundurularak böyle bir projenin faydalı olabileceğini belirtmişti. Schauvliege projenin en kısa zaman içerisinde Dış işleri Bakanlığına da danışılarak projenin çerçevesini belirlenebileceğini aktarmıştı.

Ancak Schauvliege projeye olumlu yaklaşmasına rağmen, konunun bir türlü tekrar gündeme gelmemesi üzerine Pehlivan bir kez daha devreye girerek 2010 yılında soruyu tekrar gündeme getiriyor. Bu olay üzerine Schauvliege Flaman Bölgesi Başbakanı Kris Peeters’in Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyareti işaret ederek, bu ziyaret esnasında karşılıklı kültür ve spor anlaşmaları gibi konuların gündeme gelmediğini sadece ortak çalışma alanlarının olabileceği konusunun gündeme geldiğini belirtti. Pehlivan bu gelişmeler üzerine, Flaman Kültür Bakanlığının yıllık planı içerisinde Türkiye ile ilgili hiçbir ortak çalışmanın bulunmamasının da düşündürücü olduğunu ifade etti.

Pehlivan Belçika ile Türkiye arasında önemli bağların olduğunu ve ayrıca Belçika’da yoğun bir Türk nüfusunun yaşamasına rağmen yıllık kültür planı içerisinde Türkiye ve Türklerle ilgili hiçbir konunun olmamasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, konunun dikkatle takip edildiğini kamuoyuna bildirmek istemiştir.

Flaman Bölgesi Başbakanı Kris Peeters’in Milletvekili Pehlivan’a verdigi cevap:

1. Voor Vlaanderen is de samenwerking met Turkije belangrijk. Het blijft dan ook de ambitie van de Vlaamse Regering om goede relaties te (blijven) onderhouden met Turkije.

2. Er vinden geregeld bilaterale contacten plaats met de Turkse ambassade in Brussel. Er werden tijdens deze legislatuur echter geen gesprekken gevoerd over de voorbereiding van een eventueel akkoord tussen Vlaanderen en Turkije. Ik verwijs hiervoor ook naar mijn antwoord op vraag 3.

3. Een bilateraal akkoord, onder welke vorm dan ook, is geen doel op zich. Ik ben ervan overtuigd dat het minstens even nuttig is om eerst samenwerking uit te bouwen op basis van opportuniteiten die zich aandienen en waarin beide partijen een duidelijk belang hebben. Een formalisering onder de vorm van een akkoord is daarvoor geen noodzakelijke voorwaarde

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.