Haberin yayım tarihi
2011-06-21
Haberin bulunduğu kategoriler

Muavin Konsolos Nur Alkış'ın Veda Yazısı.

Türkiye Cumhuriyeti Anvers Başkonsolosluğu’ndaki görevime 15 Eylül 2008 tarihinde başladım. 16 Ağustos 2011 tarihi itibari ile buradaki görevim sona erecektir. Bu süre zarfında Büyükelçiliğimiz ve Brüksel Başkonsolosluğumuz ile işbirliği içinde, vatandaşlarımıza ve ülkemize gururla hizmet etmeye çalıştık.  

Başkonsolosluğumuzca verilen hizmetlerin ilk aşamasını konsolosluk işlemleri oluşturmaktadır. Yurttaşlarımızın dikkatine getirmek istediğim hususlardan biri Başkonsolosluğumuzca yerine getirilen işlemlerin Türkiye’deki ilgili makam ve kurumlarımızın talimatlarına ve ilgili kanun ve uygulamalara göre yapıldığıdır. Memurlarımız bu talimat ve uygulamalara göre işlem yapmak zorundadırlar.

Görevim süresince gerek işlemlerin nitelikleri gerek uygulamalar bakımından birçok yenilik yaşanmıştır. Vatandaşlarımızın tüm işlemlerini bir gişede tekrar numara almalarına ve beklemelerine gerek kalmaksızın yapabilmelerini teminen Başkonsolosluğumuzda her bir gişedeki personelimizin tüm işlemleri yapması uygulamasına geçilmiştir. T.C. pasaportlarının uluslararası standartlarla uyumlulaştırılması kapsamında 1 Haziran 2010 tarihi itibari ile e-pasaport uygulamasına geçilmiştir. Bunların yanı sıra askerlik, nüfus ve noter işlemleri ile ilgili birçok uygulama değişmiş ve yeni düzenlemeler hayata geçirilmiştir.

Yurttaşlarımızın başta eğitim ve aile hayatı olmak üzere karşılaştıkları sıkıntıların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla hukuk danışmanlığına ilave olarak 2009 Mart ayı itibari ile Başkonsolosluğumuzda sosyal danışmanlık ve yönlendirme hizmeti verilmeye başlanmıştır.

E-konsolosluk kullanımı ile web sitemizden yararlanılmasının yaygınlaştırılması için sivil toplum kuruluşlarımızın ve derneklerimizin işbirliği ile tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.

Değinmek istediğim diğer bir husus, Başkonsolosluğumuzun iş hacminin özellikle yaz tatili öncesindeki dönemde arttığıdır. Günlük 150 başvuru ve 250 işlem civarındaki iş yükümüz bu dönemlerde 220 başvuru ve 350 işleme ulaşmaktadır. Başvuruları gişelerde hizmet veren yedi memurumuz almakta ve imza yetkili tek memur kontrol ederek imzalamaktadır. Vatandaşlarımız bekleme süresinin uzun olmasından ve telefonlara cevap verilememesinden şikayet etmektedirler. Bu yöndeki sıkıntılar Başkonsolosluğumuzca da bilinmektedir. Ancak, mevcut yedi personelimizin 350 işlemi yapması maalesef zaman almakta ve bekleme süreleri uzamaktadır. Telefonlara cevap vermek üzere ayrı bir memur görevlendirilememektedir. Bu yoğun dönemde gişelerde başvuru kabul eden personelimizin telefonları yanıtlaması mümkün olmamaktadır. Personelimizin takviye edilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Umuyorum ki, önümüzdeki yıl başvuru kabul eden memur sayımızda artış olacaktır. Bu süre zarfında, vatandaşlarımızın bilgi almak üzere telefon etmek yerine, web sitemizdeki bilgi notları bölümünden ya da Başkonsolosluğumuza e-posta göndererek ( consulate.antwerp@mfa.gov.tr ) bilgi edinmeleri daha uygun olacaktır.

Web sitemizde (www.anvers.bk.mfa.gov.tr) tüm konsolosluk işlemleri ile ilgili bilgiler, Başkonsolosluğa gelinirken getirilmesi gereken evraklar, harç miktarları ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi bulunmaktadır. Vatandaşlarımız işlem yaptırmak üzere Başkonsolosluğumuza gelmeden önce web sitemize bakarlarsa, evraklarını tamamlayarak gelirler ve işlemlerini bir kerede tamamlayabilirler. Ayrıca, e-konsolosluk (www.ekonsolosluk.net) üyesi olunması halinde bazı işlemler Başkonsolosluğa gelinmeden yaptırılabilir, mutlaka Başkonsolosluğa gelinmesini gerektiren işlemler için ise randevu alınabilir. Bu nedenle, e-konsolosluk üyeliğini ve web sitemizden faydalanılmasını özellikle tavsiye ediyorum.

Burada bulunduğum süre içerisinde, Belçika’daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız (STK) ve derneklerimiz ile işbirliği içerisinde çalıştık, ortak faaliyetler düzenledik, STKlarımız ve derneklerimiz tarafından düzenlenen etkinliklere katıldık ve destek verdik.  STKlarımız ve derneklerimiz Belçika’da yaşayan toplumumuzun farkındalığının arttırılması ve kültürümüzün yaşatılarak genç nesillere aktarılması bakımından çok önemli görevler üstlenmekte ve bu yönde özverili çalışmalar yapmaktadırlar. Gelecekte bu çalışmaların artarak devam etmesini, birlik ve beraberlik düşüncesiyle çalışılmasını, özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin sivil toplum ve sosyal hayatta daha fazla yer almasını diliyorum.

Belçika’daki toplumumuz arasında siyasette, iş dünyasında, sanat ve diğer dallarda Belçika’da önemli yerlere gelen, çok çeşitli faaliyetlerde bulunan ve yaşadıkları topluma katkıda bulunan yurttaşlarımızı görmek memnuniyet vericidir. Gençlerimizin yaşadıkları toplumda artı değer olarak kabul edilmeleri, söz sahibi ve yönlendirici olmaları iyi bir dil bilgisi ve iyi bir eğitim ile mümkün olmaktadır.

Eğitim, Başkonsolosluğumuzun öncelikli olarak üzerinde durduğu bir konudur. Bu alanda Büyükelçiliğimiz ve Eğitim Müşavirliğimiz ile eşgüdüm halinde çok çeşitli çalışmalarımız mevcuttur. Ailelerin, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerine sahip çıkmaları ve yaşadıkları ülkenin ileri eğitim olanaklarından tam olarak yararlanmaları için çaba harcamaları önem taşımaktadır. Bu husus toplumumuzun geleceği bakımından en büyük önemi haizdir.  

Belçika’da Türkçe yayın yapan yerel basın kuruluşlarımız ve mensupları ile işbirliği içinde çalıştık. Faaliyetlerimizin ve çalışmalarımızın duyurulmasına sağladıkları katkı için teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, Anvers’te geçirdiğim üç yıl süresince gördüğüm dostluk ve desteğe gönülden teşekkür ediyor, en iyi dileklerimle saygılarımı sunuyorum. 

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.