Haberin yayım tarihi
2013-11-11
Haberin bulunduğu kategoriler

Open Vld Gent bijzonder verheugd over Gents budgettair meerjarenakkoord

Het Gentse stadsbestuur heeft een akkoord bereikt over de stadsbegroting voor de periode 2014-2019.

Open Vld is verheugd dat de stad een gedegen, evenwichtige en ambitieuze meerjarenbegroting voorlegt. Open Vld heeft woord gehouden en er is geen sprake van een verhoging van de kernbelastingen.

Het basisprincipe van het akkoord is dat de Stad als goede huisvader in de eerste plaats naar zichzelf kijkt en tegelijk haar prioriteiten kiest. Het kerntakendebat leidt tot een moderne en efficiënte overheid, met behoud van de uitstekende dienstverlening en op termijn minder ambtenaren. Door te kiezen voor structurele saneringen is er geen sprake van een verhoging van de aanvullende personenbelasting (APB), de opcentiemen van de onroerende voorheffing (OV) en de bedrijfsbelastingen. Open Vld is tevreden vast te stellen dat haar prioriteiten terug te vinden zijn in de keuzes van het stadsbestuur.

Het akkoord vrijwaart de economie en de jobs van de Gentenaars, zorgt ervoor dat er meer middelen gaan naar onderwijs en kinderopvang, voert een inhaalbeweging door op het onderhoud van de wegen en fietspaden en zorgt ervoor dat het overlastteam structureel verankerd wordt in de politiewerking. Daarnaast kiest het stadsbestuur opnieuw voor de noodzakelijke investeringen, wat de dynamiek in onze stad ten goede komt.

Mick Daman, voorzitter Open Vld Gent: “Gent blijft de stad die wonen, werken en ondernemen ondersteunt. De kernbelastingen in Gent stijgen niet (APB, OV, bedrijfsbelasting) en in prioriteiten, zoals onderwijs, veiligheid en de wegen, wordt extra geïnvesteerd. Dat is mogelijk, met een begroting in evenwicht, want er wordt gesaneerd door duidelijke keuzes te maken en de pensioneringsgolf te gebruiken om met minder ambtenaren efficiënter te gaan werken. Ik ben dan ook bijzonder tevreden dat de drie Gentse schepenen aan de onderhandelingstafel, Mathias De Clercq, Christophe Peeters en Sofie Bracke, ervoor gezorgd hebben dat Open Vld Gent woord houdt aan de kiezer. Ik wil hen dan ook danken voor hun daadkrachtig optreden en het bereikte resultaat.”

Het Open Vld Gent partijbestuur keurde met unanimiteit en applaus het meerjarenplan van de Stad Gent voor de periode 2014-2019 goed.

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.