Haberin yayım tarihi
2011-03-11
Haberin bulunduğu kategoriler

Persbericht Over İslamitische Hoofddoek.


Brussels, 11 maart 2011

PERSCOMMUNIQUE VAN HET EMB BETREFFENDE HET ONTSLAG VAN EEN BEDIENDE OMWILLE VAN DE ISLAMITISCHE HOOFDDOEK

Eens te meer beheerst de problematiek van de hoofddoek de actualiteit met het ontslag van een uitzendkracht bij een Hema-vestiging te Genk.

We begrijpen sommige niet-moslims van ons land die achterdocht voelen ten opzichte van de hoofddoek, aangezien deze –volgens sommigen- verwijst naar duistere beelden vanuit de thuislanden waar de democratie moeite heeft zich in te stellen en waar de rechten van de vrouw soms niet geëerbiedigd worden. Onwetendheid betreffende een zaak brengt dikwijls vrees met zich mee.

België kent vrijheid van godsdienst en meningsuiting; en de moslimgemeenschap is zich bewust van het geluk ze heeft te leven in dit kader dat de ontplooiing van eenieder evenals een harmonieuze samenleving mogelijk maakt.

Het dragen van de hoofddoek maakt deel uit van de godsdienst, en is gewaarborgd door de Europese Conventie van de Rechten van de Mens.

In elk geval is het nodig conflictsituaties met wijsheid op te lossen.

Semsettin UGURLU

Voorzitter

****************************************************************************** 

Bruxelles, le 11 mars 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE DE L’EMB CONCERNANT LE LICENCIEMENT D’UNE EMPLOYEE POUR MOTIF

« FOULARD ISLAMIQUE »

La problématique du port du foulard revient une nouvelle fois au devant de la scène. L’actualité retient le licenciement d’une employée de Hema à Genk.

Nous comprenons certains citoyens de notre pays qui auraient des appréhensions à l’égard du foulard car il renvoie - selon certains - à des images sombres en provenance de pays où la démocratie a parfois du mal à s’établir et où les droits des femmes sont parfois bafoués. Aussi, l’ignorance d’une chose engendre bien souvent la peur.

La Belgique connaît la liberté de religion et d’expression, et la communauté musulmane est bien consciente de la chance qu’elle a de vivre sous ce panel de valeurs inestimables qui permettent l’épanouissement de chacun et le vivre ensemble.

Le port du foulard, qui traduit l’expression d’une religion, est garanti par la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Dans tous les cas, il y a lieu de résoudre les éventuels cas avec toute la sagesse requise.

Semsettin UGURLU

Président

 

 

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.