Haberin yayım tarihi
2011-12-15
Haberin bulunduğu kategoriler

Stad Genk:Gemeenteraad buigt zich over budgetten 2012

In de Stad Genk worden de budgetten van het komende jaar onder de loep genomen. “De geraamde ontvangsten in de gewone dienst eigen dienstjaar (belastingen, toelagen, enz.) bedragen 116.961.704,86 euro, terwijl de geraamde uitgaven eigen dienstjaar (werkingskosten, enz.) 112.760.543,82 euro bedragen. De totale begroting sluit in de gewone dienst af met een tegoed van 91.072,75 euro ”, vertelt schepen van financiën, Annita Laporte. “De investeringen van de stad, ook de buitengewone dienst genoemd, zullen dit jaar hoger liggen dan de geraamde inkomsten in de buitengewone dienst: 17.835.126,00 euro inkomsten tegenover 25.934.034,20 euro uitgaven. De investeringen worden gefinancierd door middel van leningen, derdeleningen, toelagen, overboekingen en diverse eigen middelen. Pluspunt van dit budget is dat het werd opgesteld zonder dat de tarieven van de belastingen, zoals bijvoorbeeld de personenbelasting, werden verhoogd. Daarnaast zijn er nog voor meer dan 20 miljoen euro aan investeringen binnen de grondregie en het autonoom gemeentebedrijf, o.a. de bouw van een nieuwe sporthal en de opstart van de renovatie van het hoofdgebouw op het Thor Park”

Waar wordt het budget van 2012 aan besteed? Enkele highlights.

Kinderopvang

Voor de kinderopvang voor baby`s en peuters zullen gevoelige stappen vooruit gezet worden. “Er zullen nieuwe opvangplaatsen uitgebouwd worden door Familia en de nieuwe kinderopvang Emielendoortje”, aldus schepen Laporte. “Verder wil het bestuur in samenwerking met het werkveld zestig bijkomende nieuwe kindplaatsen realiseren zodat de wachtlijsten verder weggewerkt worden.”

Nieuwe sporthal

In 2012 beginnen de werken aan een nieuw sportcomplex op de Emiel van Dorenlaan. “Het complex zal uit twee sporthallen, kleedkamers, burelen en een cafetaria bestaan”, vertelt schepen Dullers. “Eens het nieuwe gebouw er staat zal de huidige sporthal in het sportcentrum tot turnhal en danszaal worden verbouwd. De raming van deze werken bedraagt 14 miljoen euro.”

Uitbreiding van stimuleringsprogramma Instapje en Genk als pilootregio

“Momenteel bereidt het stadsbestuur samen met de Opvoedingswinkel de uitbreiding voor van het succesvolle en effectieve stimuleringsprogramma Instapje. Naast Genk Noord zal het programma ook in Genk-Zuid gestart worden Er werd een aanvraag tot uitbreiding gedaan bij de Vlaamse overheid”, aldus schepen Swartenbroekx. “Kind en Gezin keurde ondertussen wel al goed dat Genk met de ontwikkeling van de pedagogische comfortzones één van de drie Vlaamse pilootregio`s wordt voor de hervorming van de preventieve gezondheidszorg en de vorming van Huizen van het Kind. Dat betekent dat er in Genk voor jonge gezinnen en kinderen een stevigere samenwerking komt tussen allen die werkzaam zijn op het vlak van gezondheid, opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen.”

Uitbreiding Shopping 1

“De uitbreiding en modernisering van Shopping 1 is dan wel een privéproject, het blijft voor de stad een belangrijke project. De uitbreiding van het winkelcentrum is een belangrijke stap in de stadsontwikkeling. Wij hebben de afgelopen jaren gestreefd naar een herwaardering en modernisering van het centrum”, aldus schepen Dhoore. “Concreet zullen wij in de toekomst het project ondersteunen door de Rootenstraat te vernieuwen zodat Shopping 1 perfect zal kunnen aansluiten aan de rest van het vernieuwde centrum.”

Vernieuwing van de Vennestraat

“In 2012 wordt de Vennestraat in het kader van de ‘straat van de zintuigen’ onder handen genomen. Bedoeling is om de belangrijke handelsstraat op te waarderen zodat het perfect aansluit bij de moderne C-mine site ”, vertelt schepen Çaglar. “De werken staan gepland voor het voorjaar van 2012. De kosten worden geraamd op ongeveer zes miljoen.”

Balieplein in stadhuis

“Momenteel zitten alle stadsloketten verspreid over het hele stadhuis. In 2012 komt hier verandering in”, vertelt schepen Parthoens. “De foyer op het gelijkvloers wordt heringericht tot een balieplein, zodat alle loketten gecentraliseerd worden. Zo zullen de bewoners van Genk gemakkelijker en efficiënter geholpen kunnen worden. In februari starten de werken, raming van deze herinrichting bedraagt 3,7 miljoen euro.”

Project Berk en Brem

“Hoewel de school van Bokrijk zich het afgelopen jaar terugtrok, zal de stad ruimte creëren voor het project Berk en Brem. Dit project bestaat uit een polyvalente socioculturele ruimte met buurthuisfunctie en lokalen voor de Chiro Bokrijk’, vertelt schepen Nagels. “We willen met dezelfde architect verder borduren op de al bestaande plannen. Ze zullen alleen aan het budget aangepast moeten worden. We hopen in 2012 de eerste steen te leggen. ”

Bouw Incubator

“In 2012 wordt het eerste gebouw op het Thor Wetenschapspark verwacht”, vertelt schepen Gerits. “Dit gebouw zal een incubator zijn voor nieuwe ideeën. Daarin is er ruimte voor spin-offs van kennisinstellingen die hun diensten of ideeën willen uitwerken tot volwaardige producten. Maar ook voor spin-outs van bestaande bedrijven die hun nieuwe technieken of producten verder willen uitwerken, zal er ruimte worden voorzien. Dit project past perfect in het innoverende karakter van de stad.”

Gecoördineerde aanpak Genk-zuid en LO2020

“Alhoewel de stad de afgelopen vijf jaar intensief heeft meegewerkt om de milieuproblemen te verminderen willen we, zoals reeds eerder afgesproken, in 2012 een tandje bijsteken,” aldus burgemeester Wim Dries. “Momenteel werken we een geïntegreerd en integraal plan uit om de aanpak nog meer intens te maken met alle actoren. Samen met LO2020 voorzien we meer dan 2 miljoen euro in het budget.”

Meer info

Burgemeester Wim Dries

Tel. 0476 69 90 03

Wim.Dries@genk.be   

 

Schepen Michaël Dhoore

Tel. 0476 69 90 54

Michael.Dhoore@genk.be   

 

Schepen Luc Dullers

Tel. 0476 69 90 09

Luc.Dullers@genk.be   

 

Schepen Geert Swartenbroekx

Tel. 0476 69 90 05

Geert.Swartenbroekx@genk.be  

 

Schepen Annita Laporte

Tel. 0476 69 90 08

Annita.Laporte@genk.be   

 

Schepen Ali Çaglar

Tel. 0476 69 90 02

Ali.Caglar@genk.be   

 

Schepen Anniek Nagels

Tel. 0476 69 90 06

Anniek.Nagels@genk.be   

 

Schepen Erik Gerits

Tel. 0476 77 30 13

Erik.Gerits@genk.be   

 

Schepen Kathleen Parthoens

Tel. 0476 69 90 04

Kathleen.Parthoens@genk.be    

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.