Haberin yayım tarihi
2011-10-04
Haberin bulunduğu kategoriler

Zafer Kalkınma Ajansı'dan Belçika'ya Ziyaret.

Zafer Kalkınma Ajansı’nın 8-12 Ekim 2011 tarihleri arasında Belçika’yı ziyaret edeceği bildirildi.

Bu konuda yapılan açıklamada; ‘’Bölgesel kalkınma alanında faaliyet gösteren Ajans heyeti, 8 Ekim Cumartesi günü 14.30 – 15.30 saatleri arasında vatandaş ve işadamı dernekleri ile Büyükelçiliğimizin toplantı salonunda tanışma ve sohbet toplantısı gerçekleştirecektir’’ denildi.

4 Vali ve Belediye Başkanının yer aldığı Zafer Kalkınma Ajansı ( http://www.zafer.org.tr ) heyetinin listesi ilişikte sunulmaktadır.

Kalkınma Ajansı Nedir?

Kalkınma ajansları zayıf ve kuvvetli olarak ayrı tanımlanır. Kuvvetli olanların amaçları bölgeye dışarıdan yatırım çekmeye ek olarak bölgesel ekonomi ve iş hayatının gelişmesi, bölgesel kentleşme ve çevrenin düzenlenmesi ve istihdamın arttırılmasını da içermektedir. Avrupa’da ajansların %70i zayıf olarak nitelendirilmektedir.

Kalkınma Ajansları uygulayıcı değil, destekleyici, koordine eden, katalizör faaliyetlerde bulunan bir misyon üslenmiş durumdadırlar.

Yerel kalkınma potansiyeli, yerel örgütlenme bilinci, değişen yönetişim anlayışı ve AB uyum süreci gerekçeleri çerçevesinde “Kaynakların yerinde ve etkin kullanımı” sloganı ile sürdürülebilir ve hızlı bölgesel gelişmenin sağlanabilmesi, bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarının giderilmesi amacını taşımaktadır.

Kuruluş faaliyet alanları çerçevesinde bölge potansiyelini harekete geçirmek, tüm bölgelerin ulusal ekonomiye katkısını en yüksek düzeye çıkarmak, geri kalmış bölgelerin kendi içlerinde ve diğer bölgelerle gelişmişlik farklarını azaltarak ülke ortalamasına yaklaştırmak, gelişmiş bölgelerin ise küresel ölçekte rekabet gücünü artırmayı hedef olarak almıştır.

Ajansların Mali Yapısı Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından Bölgesel Kalkınma Ajansları’na fon sağlanmaktadır.

Türkiye’deki Kalkınma Ajansları

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA)

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA)

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)

Zafer Kalkınma Ajansı (Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya)

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)

Ankara Kalkınma Ajansı (ANKA)

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA)

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSKA)

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA)

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA)

İpek yolu Kalkınma Ajansı (İKA)

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)

Ahiler Kalkınma Ajansı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA)

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.