Haberin yayım tarihi
2013-06-10
Haberin bulunduğu kategoriler

CHP HOLLANDA BİRLİĞİ'DE İSTİFA RÜZGARI.

BASIN BİLDİRİSİ

-BASIN BİLDİRİSİ CHP HOLLANDA BİRLİĞİ YÖNETİMİNDEN İSTİFALARIMIZ-

Değerli Basın Mensupları,

Gelinen aşamada var olan CHP Hollanda Birliği içinde, verimli bir CHP çalışması yapılamayacağını ve mevcut yapı ile devam edilmesinin CHP’ne zarar vereceğini görmekteyiz.

CHP Hollanda Birliği `ne CHP nin ilkelerini özümsemiş, 6 okun muhatabı olan, sosyal demokrasinin genel çizgisini ve CHP Programını benimsemiş, gerçek CHP’lilerin yönetici olması gerektiği düşüncesindeyiz.

23 mart 2013 tarihinden itibaren seçildiğimiz zaman dilimi içerisinde ve görevimiz boyunca, CHP’nin 6 ilkesini, sosyal demokrat kimliğini, demokrasiye ve temel hak ve özgürlüklere olan sarsılmaz inancını benimsedik. CHP’nin Türkiye için yeni bir umut olabileceğine inandık. Partimizin bu yolda devam etmesi için tüm yerleşik düşüncelere ve önyargılara karşın çalışmalarımızı büyük bir kararlılık, inanç ve azimle sürdürdük.

Son süreçte, CHP’nin halkı daha iyi anlaması, halkla daha iyi bütünleşmesi, halka yönelik politikalar üretmesi ve Türkiye’nin geleceğine dair umut veren bir parti olması için çaba gösterdik. Hollanda’da yaşayan insanımızın demokrasiyi benimsemesi, demokratik süreçlere katılabilmesi, kendi demokratik değerlerinin güçlendirilmesi ve yeni kuşaklara aktarılması için; sorunlarımıza çözüm seçeneklerini somutlaştırma, kamuoyu oluşturma ve kampanyalarla hayata geçirme çabalarımız, kardeş partimizle yoldaşça ilişkiler oluşturma, Hollanda politikasında usulüne uygun, mütevazi yer edinme gibi, birçok konularda da planladığımız çalışmaları hayata geçirme fırsatlarımız, Parti Yönetimimizin tüzük hükümlerine uymayan usulsüz tercihleri başta olmak üzere, içsel tezahürünü bireysel çıkarlarda bulan, CHP’nin siyasi ve ideolojik kültürüne uzak, arkadaşlarımız tarafından engellenmiştir.

Bizler, bugüne kadar Partimize emek veren, Partimizin başarısı için, kafa yoran, büyük özverilerle çalışarak, fikir üreten, toplumun her kesimi ile iletişim içinde, çarpıcı analizlerle ve somut seçeneklerle, Hollanda’da, toplumumuzun aydınlanma devriminin gerçekleşmesi uğruna, hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen CHP kimliğimizle güven sunan; destek vermek amacıyla, gerektiğinde hayatını ortaya koyan, bize inanan ve Cumhuriyet Halk Partisinin, Cumhuriyetin son kalesi olma anlamında, “halkla bütünleşen bir CHP yaratabilme güdüsüyle ancak ve ancak büyük başarılara imza atılabilir, yepyeni bir dinamizm kazanılabilir” yaklaşımı içinde; görevlerimize, aynı azim ve inançla; Türkiye’ye barışın ve demokrasinin gelmesi, CHP’nin çağdaş ve sosyal demokrat bir parti olması için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Yönetim düzeyinde katkı sunduğumuz ve kuruluşuna önderlik ettiğimiz Hollanda’daki CHP ye bağlılık, sarsılmaz inanç ve kıvançla yürüttüğümüz bu onurlu görevden; yani CHP Hollanda Birliği yöneticiliğinden yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı istifa etmiş olduğumuzu iletiyoruz.

BASIN BİLDİRİSİ CHP HOLLANDA BİRLİĞ YÖNETİMİNDEN İSTİFALAR Haziran 2013 2

CHP Hollanda Birliği çalışmalarında, yaşadığımız bu son derece zor koşullarda, vicdanının sesini dinleyen, çalışmalara aktif katılan ve katılmayan tüm Partili ve Partisiz CHP’lilere, süreci ilgiyle izleyen tüm CHP Dostlarına minnet ve şükran duygularımızı sunuyoruz. Türkiyemizin demokrasi mücadelesinin dişe diş yürüdüğü bu sancılı dönemde, her yurtsever gibi sıradan birer nefer (Çapulcu) olarak, dün olduğu gibi, yarın da, üzerimize düşen yurttaşlık görevlerinin büyük sorumluluk ve bilinci içinde, CHP saflarında kıvançla, mütevazi yerimizi alacağımızı ifade etmeyi, bir zorunluluk biliyoruz. CHP’nin başarısı için emek ve fedakarlıkla gösterdiğimiz çabalar, umut ediyoruz ki, Türkiye demokrasisine daha verimli bir katkı sağlar. Yine biliyoruz ki; ”evlere demokrasi gelmeden, ülkeye demokrasi taşıyamazsınız”. Bu yol ayrımında, 23 mart 2013 tarihindeki Kuruluş Kurultayında Yönetim Kurulunda sorumluluk yüklendiğimiz, CHP Hollanda Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş bulunuyoruz. Bu istfamızda bizimle istifa eden -başta Disiplin ve Denetleme Kurulu Başkanlarımız olmak üzere,- var olan Yönetimde CHP ideallerine zarar vermeme sorumluluğunu paylaşarak istifa eden arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. Tüzük Hükümleri (Madde 12.9) gereğince, Başkanın istifasıyla yönetim kurulu da müstafi sayılmakta, 15 gün içerisinde olağanüstü Genel Kurulun toplanması yükümlülüğü getirilmektedir. Tüzük gereği olağanüstü Genel Kurulun toplanarak yeniden bir seçime gidilmesi zorunludur. Başkanın istifasıyla düşmüş olan bir Yönetimin geride kalan mevcuduyla devam etmesi Tüzüğe aykırıdır, meşru değildir, usulsüzlüktür. Herşeye rağmen, CHP adına yapılacak olan çalışmalar da yasal olmamakla birlikte, partimize zarar verecek ve bir daha telafisi mümkün olmayacak sorunların içine sürüklenmesine neden olacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurur, saygılarımızı sunarız.

Rotterdam, 10 Haziran 2013


CHP HOLLANDA BİRLİĞİ YÖNETİMİNDEN,

Rukiye GÜÇ(CHP HOLLANDA BİRLİĞİ YK üyesi)

Hıdır SARIBUĞA(CHP HOLLANDA BİRLİĞİ YK üyesi)

Orhan Selim BAYRAKTAR(Kurucu Başkan)

Basın için Bilgi :

Rukiye GÜÇ +31 638 91 45 73

Hıdır SARIBUĞA +31 659 29 78 21

Orhan Selim BAYRAKTAR +31 651 70 70 91

CHP Holl TÜZÜK 030113 OSB.pdf

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.