Haberin yayım tarihi
2011-04-22
Haberin bulunduğu kategoriler

Türkiye'de Yaşayan Azerbaycan Türklerinin 1. Kurultayı..

AZERBAYCAN

KÜLTÜR MERKEZİ

DERNEĞİ İZMİR

TÜRKİYE’DE YAŞAYAN AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN 1. KURULTAYI

 

Sayın Basın Mensupları,

Nüfusu 300  Milyondan fazla olan Türk Dünyasının önemli bir unsuru olan ve bütün dünyada nüfusu 50 Milyonda fazla olan Azerbaycan Türklerinin bir bölümü de Türkiye’de yaşamaktadır.

Bu gün, tarihsel, kültürel ve siyasi zorunluluklar, dünyada meydana gelen gelişmeler, 50 milyonluk Azerbaycan Türkünün, 300 milyonu aşkın Türk dünyasının içinde güzide bir topluluk olmasını, birlik ve beraberliğini sağlaması, Anadolu Türklüğü ile dünya arenasında yan yana yürümesini gerekli kılmaktadır.

Türk Dünyasının birliği yolunda Azerbaycan Türklüğünün birlik oluşturması bir kilometre taşı olacaktır. Bu sebeple Azerbaycan Türklüğünün bazı siyasi mülahazaları bir kenara bırakarak özellikle yurt dışında birlik olması ve bu birlikteliği içeriye taşıması hem Azerbaycan, hem de Türk dünyası için son derece hayırlı bir iş olacaktır, buna yürekten inanmaktayız. İşgal edilmiş topraklarımızın azad edilmesi yolunda oluşturulacak bu birlik dünya arenasında önemli işler başarabilir. Bu birliktelik diğer yandan Güney Azerbaycan’da yaşayan soydaşlarımızın Birleşmiş Milletler Anayasası, Paris Anlaşması ve Avrupa Şartnamesinde yansımasını bulan temel hak ve hürriyetlerini kazanmasında da önemli görevler üstlenecektir. Bu sebeple Azerbaycan Türkleri ruhen ve fikren birlik oluşturma durumundadır. Bu birlik için de bize düşen görev, Türkiye’de yaşayan Azerbaycan Türklerinin birlikteliğini sağlayarak işe başlamaktır.

Türkiye’de yaşayan Azerbaycan Türklerinin ve  aydınların bu birlikteliği sağlamada yeterli olacak gücü, tecrübesi ve iradesi mevcuttur.

Bu birliğin ilk adımını, 23-24 Nisan’da yapacağımız, Kurultayımızın oluşturacağı inancındayız.

Kurultayımızın neden 23-24 Nisan  tarihinde yapılmaktadır?

23 Nisan, Atatürk’ün Türk Dünyasına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’dır

Bu bayram, kurultayımızın  güç kaynağı olacaktır.

24 Nisan ise, son yüzyılda, Anadolu’da ve Azerbaycan’da, yüzbinlerce Türk’ü katletmesine, soykırıma uğratmasına rağmen, uydurma soykırım yalanlarıyla, Türk dünysaına karşı savaş yürüten ve bu günde, dünyayı üzerimize kışkırtan Ermenilerin soykırımcı ve katliamcı olduklarının, yaptıkları katliamlarla ilgili gerçekleri dünya kamuoyuna gösterilmesi için önemli bir gündür.

Kurultayımızla, dünya kamuoyuna, kimin soykırımcı olduğunu, kimin katliamlar yaptığını ortaya koyacağız.

24 Nisan gününü endişe ile bekleye bir millet olmamalıyız.  Son yüz yılda, Ermenilerin Azerbaycan ve Türkiye’de yaptıkları katliamlarda, 2.000.000’dan fazla Türk katledilmiş, soykırıma uğramıştır. Gerçekler buyken, Ermenilerin, 24 Nisan günü, Soykırım yalanlarıyla, dünya kamuoyunu ayağa kaldırmasının önünü almalıyız ve alacağız.

Bu gün Ermeni devletinin kurulu olduğu toprakların, 100 yıl önce Azerbaycan Türklerinin yurtları olduğu gerçeğini, Ermenilerin bu toprakları soykırımlarla katliamlarla işgal ettiğini, soykırımların son örneğinin Hocalıda yaşandığını, bütün dünyaya haykıracağız.

Kurultayımızın, Türk Dünyası için önemli bir toplantı olacağına inanıyoruz.

Saygılarımızla

Destekleyen Derneklerimiz

İzmir Azerbaycan Kültür Merkezi Derneği  

İstanbul Azerbaycan Kültür ve Sanat Evi Derneği

Kars Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği

Samsun Azerbaycan Kültür Evi Derneği

Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği

Tokat Zile Azerbaycan Kültür Derneği

Amasya Azerbaycan Kültür Derneği girişim grubu

İstanbul,  Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği.

İstanbul Karabağ Azadlık Teşkilatı

Azerbaycan Karabağ Kültür ve Sanat Yaşatma Derneği- İstanbul

Bursa Terekeme-Karapapak Kültür Platformu Derneği

İzmir Iğdır İli, Aralık ve Tuzluca İlçeleri Yardımlaşma Derneği

Kuşadası, Kars Ardahan Iğdır Dayanışma Derneği

İzmir Kars, Ardahan Iğdır Genç İşadamları Derneği

Kocaeli Azerbaycan Kültür Merkezi

Didim Azerbaycan Kültür Merkezi

Bakı Azerbaycan – Türkiye Dostluk Derneği

DAK (Dünya Azerbaycanlılar Kurultayı)

Belçika Azerbaycan Dostluk Cemiyeti

Hollanda Türk - Azerbaycan Derneği

Basın Toplantısını düzenleyenler

İzmir Azerbaycan Kültür Merkezi adına, Başkan Cemal Mehmethanoğlu ,Başkan Yardımcısı İsa Ambarcı, Başkan Yardımcısı Hasan OCAK

Belçika Azerbaycan Dostluk Cemiyeti başkanı Ayhan Demirci

Bakı Azerbaycan – Türkiye Dostluk Derneği Prof. Dr. Ramiz Asker

www.azerbaycankurultayi.com

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.