Haberin yayım tarihi
2013-03-04
Haberin bulunduğu kategoriler

Türklüğün Simgesi Kerkük.

Üç Bölümlü: Analız

Yazan: Sadun KÖPRÜLÜ

Birinci Bölüm

Irak Türklerinin başkenti, iç damarı, milli davalarını Türklük duygularını coşturarak, taşan, uygarlık, tarih ve kültürel beşiği olan Kerkük şehri, yeraltı zengin kaynaklara sahip bir Türk bölgesi, Türklerin gölgesi baş tacı şehridir, temiz, kutsal verimli toprağı sayılmaktadır.

Kerkük bir Türk şehri olarak Stratejik alanında çok önem taşarak, tüm tarihler dönemlerinde olduğu gibi dünyanın her yerinde bu gün ilgisini, varlığını, ağırlığını göstererek, kazanmaktadır.

Iraklı araştırmacı yazar Abdurrazzak Hasanı (Tarih El vezaret) Bakanlar tarih kitabında Kerkük şehrinin bir Türk şehri olduğunu değerlendirmiştir.

Öncelerden( Misk’i milli ) sınırları içinde olduğu halde Kerkük Musul Velayeti Türkmen, Kerkük, Musul, ERBİL, Süleyman ya Türkiye’ye bağlı olarak günümüzde Türkiye sınırları dışında kalmaktadır.

Asıl konuya gelince istemeden mesele zayıflığımızdan dolayıdır, Kerkük Türk şehri düşmanlar tarafından bugünün yanlış politikacıları ile yürütülmektedir.

Bu Türk şehri Kerkük, bizim toprak vatanımız zorla her türlü oyunlarla bizden koparılmaktadır.

Bu vatanın parçasında Kürt devleti kurmak istenmektedir, bir hayal yaşayan ırkçı Kürtler her gün olduğu gibi bunu ara sıra gündeme getirmektedirler.

Bu günde ABD İngiltere, İsrail’in, desteğiyle, Kürt Hareketi, Kürt Federasyonu ve Kürt devleti istenilmektedir ve bu hayal Ortadoğu projelerini desteklemekle

Ortaya koyularak atılmaktadır.

Bu istenilen Federasyon bu dönemde bağımsız Kürt devleti biçimine dönüşmektedir gizli durum alarak arka planlarda yıkıcı planlarla, Irak Türkmenlerine karşı sinsi baskılar ve asimilasyon politikası uygulanmaktadır.

Bu gün Türk şehirleri Musul, ERBİL, yeni İsrail’in ABD İngiltere Kürtler için bir istek oyununun bir parçası sayılmaktadır, Bunun tek nedeni de Petrole sahip olmaları ve Kerkük’ün Stratejik önemli değer taşmasıdır.

Bu vatan bir Türk vatanı olarak, asla buralarda Kürt devleti kurulmayacak, Musul Kerkük, ERBİL, DİYALA, VASİT ve Irak’ın birçok yerler Türk’tür ve Türk kalacaktır, bunu da birçok belgelerle tarih yansıtarak, uzun yıllardan doğruluğun gerçekleştirmektedir.

Ve bu bölgelerde Irak Türklerinin altı devlet uygarlık kurması bölgeye hâkim unsuru oldukları da görünmektedir.

Musul, ERBİL, Kerkük gibi tarih boyunca birer Türk şehri olarak, tanınmakla ayrıca Irak’ın pek çok yerlerinde, şehir, kasaba, ilçe köyler Türk nüfusludur, bunlardan Telafer,  Altunköprü, Ömer Mandan, Tazehurmatu, Tuzhurmatu, Tavuk, Kifri, Kara tepe, Hanekın, Yusuf iye, Şehriban, Adana köy, Mendilli, Delli Abbas,

Azizi ya, Selami’ye, Reşidi ye, Afgani, Muhallebiye ve başkaları bunların arasında tanınmaktadır.

Kerkük, Irak Türkleri yıllar boyu, her türlü işkence, baskıya,

Soykırım, katliamlara maruz kalarak, onları yok etmeye Irak’ın tüm yönetim hükümetleri çalışarak, günümüzde tam olarak politika değişerek, Kürtlerin dengesi ile ABD İsrail ile bu planı gündeme sürmektedirler.

Irak Türkleri Kerküklüler, eskiden günüme, her türlü katliama, soykırıma uğrayarak çok sayıda yiğit Türkçü insanlarını şehit vermişlerdir.

Ve hala şehit vermektedirler.

İlk Kerkük katliamı 1924 tarihinde İngilizler tarafından işlenerek birçok kan kardeşlerimiz şehit olmuştur, bu katliamda dağıtılan bildiri Öz Türkçe yazılması, olması Kerkük, Musul, ERBİL, Diyala’nın Türklüğünü kanıtlatmıştır.

Kerkük’ün bir Türk şehri olması, 16 Temmuz 1925 tarihinde Kerkük’te haftalık olarak iki defa EVRAK, ve Vesaik’i resmiye Türkçe Arapça yayılmaktaydı.

Yüce tarihimize baktığımızda Tulaniler Türk devleti ilk devlettir, ondan sonra Musul Atabeyliği, Zingiler, Türk Atabeyliği, Kerkük’te kurulan Türkmen beyliği, Kıpçaklar, Ak koyunlular ve Kara koyunlular Celairi, Safavi devleti Selçuklu, Osmanlı devleti gibi Türk devletleri sırasıyla kurulmuştur.

Bu devletler Musul, Kerkük, ERBİL, DİYALE şehirleri Türk yurdu olduğu geleceğini ve bu gününü göstermektedir.

Artık Kerkük, Musul, ERBİL bölgesi bu toprak yerler birer Türk yurdu olduğunu gerçeğini belli etmektedir.

Musul, Kerkük, Erbil Türk şehri olarak binlerce yıllardan beri yurdumuz başka yer topraklardan daha eski bir Türk yurdudur, Milattan, tarihten önce Türk milleti Sümerliler buralarda uygarlık, önemli gelişmeler kurmuşlardır.

Tüm oyun ve tüm düşmanların oyunlarına karşı, bu topraklar bu yerler ve bu şehirler, köyler, ilçeler hep Türk’tür ve sonsuza tek Türk kalacaktır

İkinci Bölüm

Kerkük’ün bir Türk şehri olması yüzlerce kanıtlar onu vurgulamaktadır, bu kanıtların yanında ulusal ve uluslar arası kanıt belgelerde görünmektedir.

Ayrıca Irak’ın kuzeyi, Orta kesiminin bir bölüm güneyinde ve Bağdat şehrinde çoğunluğu, yoğunluğu Irak Türklerinden ortaya gelmektedir.

Kerkük’e bağlı Altunköprü, Tazehurmatu, Tuzhurmatu, Kifri ve Kerkük’e bağlı kasaba köy bucakların dilleri Türk’çedir çoğunluğu Türk’tür buna destek olarak, 30 Mayıs 1932 Deklarasyonunda, Irak hükümeti yer vererek Irak Türk milletinin hakları güncel olarak, göz önüne alınarak, değerlendirilmiştir.

Iraklı yazar ve araştırmacı yazar Abdurrazzak Hasanı(Tarih El vezaret ) kitabin da Kerkük şehrinin bir Türk şehri olduğunu değerlendirmiştir.

Bunun yanında 1931 yılında yerel diller yasa, kanunu Kerkük, ERBİL, Musul’un nüfusu ve milletinin Türk olduklarını yazarak tüm daire ve Eğitimin bu bölgelerde Türkçe olduğunu kararlanmıştır.

1957 Irak’ta genel sayımlara dayanarak Kerkük şehrinin sayımının sonucuna göre Kerkük’ün bir Türk şehri olduğunu göstermiştir.

Uluslar arası Standartlara dayanılırsa nüfus artış oranı karşısında bu gün Irak’ta bir doğru Demokrasi olursa ve büyük devletlerin BM Türkiye’nin

Katkısıyla Irak Türklerinin sayımı 4 Milyonun üstünde olacağı belirlenecektir.

Oda önceden Kürt, Arap yazanlar ve İslam olmayan Kerkük kale Hıristiyanları ve güney, batı, doğu, kuzeyde bulunan Irak Türkleri milli varlıklarına dönünceler Türk yazmaya kalkarsalar oran %17 olacaktır.

Buna dayanarak İngiliz Ansiklopedisi ve Global Ansiklopedisi birçok tarihi, siyasi kitaplarında Kerkük, Musul, ERBİL, DİYALA ve bunlara bağlı ilçe, köyler, kasabalarda yaşayanlar hepsi Türk’tür ve Türkçe konuşmaktadırlar.

Irak’ta demokratik hukuk olunca insan hakları saygıyla karşılanacak ABD Irak Türklerini yan bırakmakla, yeni Irak’ın siyasetinde Kürtlere yer vermekle, Washington Kürtlere önem değer vermekle, ABD Barzani’yi, iyi karşılaması, öte yandan değer etnik gruplara karşı baskı, saldırılarını sürdürmektedir.

En çok Türk TELAFER şehrinin %100 Türk olduklarından dolayı bir kaç seneden fazla bu eritme, yok etme sinsi politika Kerkük’te olduğu gibi oyunlar tüm Türk bölgelerinde devam etmektedir.

Öte yandan Irak Türklerinin yetiştirmiş olduğu lider siyasetçilerin türlü bahane yollarla, kaçırmayla, suikast ile öldürülmeleri yalnız Kürtlere yararı olacaktır.

Bu baskı saldırılar Irak’ta Irak Türklerine karşı, Irak Türklerini sevmeyenler bir gün cezalarını alacaklar.

Irak Türklerinin Irak’ta yaşayan, hiçbir kimse, hiçbir grup ile sorunu yoktur, Irak Türklerinin ve yurtları Kerkük Türk şehrine karşı, yalnız ve yalnız Kürtlerin sorunu olacaktır.

Bundan dolayı Türklerin Türkmen elinde nüfusların azaltmakla Kerkük’ten her türlü baskı, kaçırma, Patlatma olayları ile Türkleri kendi topraklarından bir uzaklaştırma politikası gündemde yer almaktadır.

Çünkü Irak Türkleri yüce tarihli, kültürlü bir sosyal, zengin yapıya sahip olarak, Kürtler ve grupları, Iraklı Türklerin her attığı her adımdan ve her gelişme, ilerlemesinden, rahatsız olanlar Kürtlerdir.

Buda son günlerde Türk şehri Kerkük ve Türklerle ilgili açıklamalarda öne sürmektedirler.

Önde gelen konularsa Kürtlerin rahatsız olmaları Kerkük, EERBİL, Musul, DİYALA, VASİT’ teki ve Irak’ın birçok yerinde, Türklerin yoğun çok Türk nüfusu, sayım seçimlerde, referandumlarda ön kazanmak nedeniyle Kürtler, Türkleri sindirmek amacıyla işbaşındadırlar.

Irak

Türklerin nüfusunun, çoğunluğuna sahip oldukları bölgelerin çoğunluğu, cellât Saddam’ın kötü sistemleri, Irak Türkleri Irak’ta uzaklaştırmakla sesleri kısıtlamıştır.

Türkler vatanlarını severek tüm milletlerle, beraber Irak’ın geleceği için ortak hareket ederek, toprak bütünlüğü savunmuşlardır.

Kürtlerin buna karşı olmaları, Kürt devleti Federasyon kurmaları, Türk şehri Kerkük, ERBİL’İ içine almakla planlarını her geçtiğimiz günde yenilemektedirler.

Irak Türkleri bunun yanında kendi topraklarında özgürce yaşamayı isteyerek demokratik haklarına kavuşmaları için çalışarak, uğraşmaktadırlar.

Bizler Irak’ta hukuk üstünlüğünün, İnsan haklarına saygının esas olmasını isteyerek, devlet mekanizması buna gerekmektedir, bizler Irak Türkleri hiçbir kimsenin bir kimseni ezmesini ve öldürmesini isteyemez ve yeni bir Irak kurulması için çaba göstermektedir.

Bu günün çatışma ve savaş alanı olmasına karşı, Irak Türkleri üstlerine düşen görev kendilerini korumak için, hakkına sahip çıkması gerekmektedir, sorumluklarını yerine getirmesi için ve tüm Ana haklarını almak için, mücadeleci olmakla temiz kanlarını dökerek, Şehitler vermektedirler. .

Irak Türkleri Kürtlerin Kerkük ekleme siyasetini unutmalıdır ve düşünmüş olduğu ırkçılı politikasını bir an önce değiştirmesi gerekmektedir.

Kürtlerin yeni İsrail döneminin politikasını yok etmeye çalışarak, çabalarını yok etmek için, her an yorulmaya mücadelemizi ortaya koymalıyız.

Irak Türklerinin yetiştirdiği, lider politikçilere yönelen her saldırı hedeflenerek, milletimize kurşun sıkmaktadırlar, bizler bu saldırıları ortaya koyarak, demokrasi silahla, güçle kurşunla olmalıdır demokratik haklar için, bir seferberlik yaparak, tüm bu baskılara karşı, beraberce kitlesel eylemler yaparak, boykotlara kalkmalı, Artık Kerkük’ü şehirleri olduğunu söyleyen, düşmanları her bir yol ile susturmalı, cevap vermeli, Kerkük bir Türk şehri olması, dünyalarca belgeler kanıtlarla bilinmektedir ve bizlerde hızlı çalışmalarımızla üstün bilgilerle, kanıt, belgelerle bildirmeliyiz ve araştırmalıyız.

Bu milli davamızı, hakkımızı savunmalı korumalıyız.

Kerkük hiçbir zaman Türk’üz olamaz Türkiyesiz, Türkçesiz kalamaz. Çünkü Kerkük Türk’tür Türk kalacak ve Türksüzde olamaz ve yaşayamaz…

Üçüncü Bölüm

Kerkük Tarihi bir Türk şehri olmak üzere, bu günde, gündemden yararlanarak ve Irak Türklerine karşı yönelik olarak Kürtler ve başkaları tarafından doğru bir tehdit uyuşturmaktadır.

Uzun yıllardan beri atılan adımlar, Türkiye’miz için Kürt gruplar Irak’ın kuzeyinde ve Kerkük etrafında, ayrıca Telafer’de Irak Türklerine karşı, hedef alarak birçok saldırı veya soykırıma maruz kalmaktadır, Telafer Türk milleti bir kaç yıldan faza ağır silahlarla, yok edilerek, yerlerini, topraklarını zorla bırakarak, başka yerlere yerleşerek, çok sayıda şehitler, yaralılar vererek, bu acı duruma hiçbir zaman, milli dava Türklüklerinden vazgeçmediler, bunun yanında ABD öteden beri, İngiltere, İsrail, müttefikleri ile birlikte, bu topraklara göz bırakarak, saldırarak, Kürtlere yakınlık göstermekle, Irak’ın kuzeyinde bir Kürt devletinin kurulmasına yardımda, katkıda bulunmaktadırlar.

Türk hâkimiyeti altında bulunan Ortadoğu toprakları, birinci dünya savaşı sonucu, emperyalist belgelerinden anlaşmasıyla paylaşılmıştır.

Irak devleti, İngiliz politikasına girmiştir, Bunun yanında Türkiye’den bir parça olan bu bölgelerin, Toprakların, yerlerinin uzun yıllardan beri, egemenliği altında olan Irak Türkleri ve çağlar boyu topraklarda yaşayan, çok önemli kültürlü, büyük devletler koran Irak Türkleri, Türkiye’den koparılan Musul Vilayeti topraklarıyla, onlarda büyük Anavatanlarından ayrılmışlardır.

Irak’ın Musul şehri ve ona bağlı Türk ilçe köylerimizde, yoğun nüfuslu olarak Türkler yaşamaktadırlar, Bu Türk topraklar zengin petrol rezervlerine sahip olduğu günden, uzun bir süredir bu bölgede istikrar almayarak, Türk elimize arkası kesilmeyen saldırılar, baskılar, olmaktadır.

Misk’i milli sınırlar içerisinde kurtarılmayan milli kutsal Türk yurt, toprak, yerlerimiz, Lozan görüşmelerinde Musul vilayeti meselesi, milletler cemiyeti ve Lahey, adalet divanın de görüşmelerle, sonuca varmayarak, çözüme kavuşmamıştır.

Bundan sonra ülkemizde gelen ihtilallar, kıyıcılar, diktatörler, teröristler, eksik hiç olmadan, Irak Türklerinin her bir yerinde baskılar, işkenceler, saldırılar artarak, İran, Irak körfez savaşlarında, zorla ateşlere sürülerek çok sayıda iki taraftan ülküdaşlarımız şehit olmuşlardır.

Bunun yanında ülkede yerleşen otorite boşluğu, kimsesizlik ortamda milletimiz çok sıkıntı acı çileli günler yaşamıştır.

Türkler eskiden beri, Irak’ta demokratik bir süre görmeden ve ülke zalim, rejimler, diktatörler elinden sıkıntılar geçirmiştir.

Buna rağmen, Türkiye’nin elinde çok fırsat olarak, kendi topraklarını, yerlerini, Kerkük, Musul’u kurtarmak için, bu gün Irak Türkleri milletine karşı, kendi hakkını kullanmadan, Kürtler bu nedenle meydan okumaktadırlar.

1991 ve 2003 yıllar Türkiye’ye için büyük Altın bir fırsat olarak, Musul, Kerkük, Erbil, Türkmen eli toprakların kurtarması için, Asker göndermeye en uygun bir zaman sayılarak, Türklerde kurtarmış olurdular, Irak Türkleri tüm zulüm, saldırı baskılara karşı, her dönemlerde, dik başlı yılmadan yiğitlikle kahramanlığıyla, atılganlığıyla, tarihin temiz altın suyuyla, yazılmıştır, kendisini korumaya, Türkçülük devasına sarılarak, yolunu prensibini başaracaktır.

Iraklı Türk milleti, İslam dinine, Türklüğe, başlı, gönüllü olarak bu davaya inanarak, çok sayıda şehitler adamıştır, Türk milletine ırkına, toprağına, yurduna, şehir, köyüne, ilçesine, dağına, taşına, can atan bağlı kalan tarihler boyunca zalim cellâtlar, diktatörlere karşı, atılgan yiğitçe savaşmıştır.

Irak Türkleri 4 Milyona üstünde bir millet olarak, büyük bir topluluk sayılmaktadır.

Çağlar boyu, bu gün olduğu gibi, tüm etnik gruplara, milletlere düşmanlara da yardım eli sunmuştur,

Irak Türkleri, Irak’a yerleşmeleri, ne M 652 H 54 yılından başlar, nede arkası olmayan, numaralardan başlar, Irak Türkleri bu toprakların, varlığından, Türk olan Türk Sümerliler döneminden, bu uygarlık gelişme, öne gelmiştir, Irak’ın ilk kuruluşundan, bu güne kadar, ilk millet bizim Türk milletimiz idi Irak topraklarında, bu nedenle, Irak Türkleri kültürlü, okuyan bir kesim olarak, sanayi, ihracat, politika ve her alanda da, yoğun çabalar sarf ederek, gelişmeye, ilerlemede görünmüşlerdir.

Irak Türkleri, uzun yıllar bölgede, yalnız Türkler olarak acı zor günlerde yaşayanlara ve bütün milletlere, maddi sıkıntılarda, her türlü yardımlar gıda, elbise dağıtmada bulunmuştur.

Bu da Türkmenlerin doğru, onurlu Türkçü, milliyetçi, vatansever oldukları bellidir, bunun yanında Kürtlerin iç savaşında, en önemlisi için Türklerinin büyük  katkısı görünmüştür, çünkü Türk milleti anlaklı, aydın, bilinçli, töreli, onurlu, çok zengin, varlı, kültürlü, uygarlıkla gelişleşen ilerleyen tarihi yüce bir millettir.

Bizler Irak Türkleri olarak, duygumuz, davamız, birliğimiz dünya Türkleri ile birdir, çünkü aynı kandan, aynı soydanız birlikte çalışarak, Türklük davasına ölümden, korkudan uzak durmakla, milletimizi savunmalıyız.

Bizim dünya Türkleri ile tarihimiz, dilimiz, dinimiz, ırkımız, Türklük davamız yolumuz birdir.

Irak Türk milleti eskiden bu günlerde de, tüm rejim diktatörleriler Dönemlerinde, birçok haksızlığa uğramışlardır.

Buna rağmen tüm milli kültürel, tarihsel, meşru haklarından, uzak kalarak varlıkları hakları çiğnenmektedir.

Buna rağmen Irak Türkleri birçok şehitler vererek, Türklük uğrunda destanlar yazılmıştır.

Birlik, beraberlik çatısı altında, çalışan tüm Türkler, Irak’ın toprak bütünlüğünü savunarak, milli hakları için ve Kerkük bir Türk olması ve Türklüğün simgesi, olduğunu vurgulamaktadırlar.

Artık Kerkük bir Türk şehri olduğu için, onu uğrunda ölerek, şehit olana tek canlarla, kanlarla korumaya çalışacağız.

Bizlerce Kerkük demek Türk, Türkçülük, şehitlik, Ata Türkçülük, Al Bayrak, İstiklal marşı, Büyük Türkiye, ve dünya Türkleri tüm Türkmen eli demektir.

Bu uğurda her şeyimizi vermeye hazırız, Türk olan Kerkük’ün karşısında, Kerkük bizim milli Türklük davamızdır, ve Türkçülük simgemiz, göz bebeğimizdir, baş tacımız, baş kentimizdir, Çünkü Kerkük Türk’tür, Türk kalacaktır. Çünkü Kerkük tüm Türkmen eli. Türkçülüğün simgesidir, varlığıdır.

Ayhan Demirci

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.