Haberin yayım tarihi
2010-02-05
Haberin bulunduğu kategoriler

TÜRK OLARAK DOĞDUK

Merhum Fazıl Tülbentçi'nin yazdığı, kahramanlık hikayelerinden beni en çok duygulandıranı Mihaloğlu Ali Bey'in hikayesidir.

Mihaloğlu Ali Bey 15.asırda II. Beyazıt Devrinde yaşamış namlı bir akıncı beyidir.

Fatih Sultan Mehmet ve onu takip eden oğlu II. Beyazıt Devri, Türk akıncılarının Orta Avrupa'da en faal oldukları devirdir. Bugünkü komando veya özel kuvvetlerin yerini tutan akıncılar, bilgi toplamak ve düşman kuvvetlerini tahrip etmek için Avrupa'nın içerilerine girerdi.

Mihaloğlu Ali Bey de Türk Osmanlı Devleti'ne devamlı düşmanca tavır takınan Macar Krallığı üzerine bir akın düzenlemişti. Mihaloğlu Ali Bey'in düzenlediği akın başarılı olmuştu. Ancak dönüşte Ali Bey'in yolu Kinis isimli bir macar komutanı tarafından kesildi.

Mihaloğlu Ali Bey'in emrindeki akıncıların sayısı azdı. Kinis'in emrinde ise koca bir ordu vardı. Buna rağmen Türk akıncıları savaşı kabul etti. Akıncıların çoğu şehit oldu. Geri kalanları ise yaralı olarak esir düştüler. Esir düşenler arasında Mihaloğlu Ali Bey de vardı.

Kinis azılı bir Türk düşmanıydı. Esir aldığı Türk akıncılarını teker teker orada bulunan uçurumdan aşağı attırdı şehit etti.

Sıra Mihaloğlu Ali Bey'e gelince yanına getirilmesini istedi.

Mihaloğullarına adını veren Köse Mihal Bey Hristiyan'dı. Harmankaya Tekfuru'ydu. Bir çarpışma sırasında Osman Bey'i tanımıştı. O çarpışmada Osman Bey, Köse Mihal Bey'i esir almış hayatını bağışlamıştı. Bu olay Köse Mihal Bey'in hayatının yönünü değiştirdi. Osman Bey ile arkadaş oldu. Sonra da Müslüman olarak Osmanlı Beyliği hizmetine girdi. Devlete büyük hizmetler etti. Çocukları da aynı yolu izledi ve Mihaloğulları ilerleyen asırlarda akıncı ailesi olarak nam saldı.

Macar Komutanı Kinis karşısına getirilen Mihaloğlu Ali Bey'e;
"Bak Mihaloğlu senin ceddin galiba Hristiyanmış. Sen de dinini değiştir, Hristiyan ol. Macaristan'da sana ünvan da, komutanlık ta veririz. Bu surette hayatını da devam ettirebilirsin" der.

Mihaloğlu Ali Bey, Kinis'in teklifine karşı;
"Ceddim Hristiyan olabilir, ama biz 2 asırdır bu devletin hizmetindeyiz. Dedemin yerini babam, onun yerini de ben aldım. Aslan gibi evlatlarımın kılıç kuşanacağı günlere de az kaldı. Benim yerimi de onlar alacak, onlar da bu devlete hizmet edecek ve ilanihaya böyle devam edecektir.

"Türk olarak doğduk, Türk olarak ölelim der" Kinis'in teklifin reddeder.
Türk akıncılarının teker teker atıldıkları uçurumun kenarına kadar yürür kendini uçurumdan aşağı atar, şehit olur.
          
Mihaloğlu Ali Bey'in şanlı hikayesini niçin hatırladım!

Geçenlerde AKP Genel Başkan yardımcısı olan Milletvekili bir hanım;
"Anayasadan Türk kimliğini sileceğiz" demiş.

Zannedersem, Türk kimliği yerine Türkiye'lilik kimliğini koymayı düşünüyorlar.

Bu kanaatimce çok yanlış bir düşüncedir. Osmanlı, imparatorluk olunca birçok kavmi bünyesine aldı. Ama Osmanlı Devleti bir Türk Devleti'ydi. Dili Türkçe'ydi.

II. Abdülhamit zamanında kabul edilen ilk Türk Anayasası'nda da devletin dilinin Türkçe olduğu, anayasa hükmü olarak kabul edilmişti.

Avrupalı Osmanlı Devletini tarih sahnesinden çekilinceye kadar Türk Devleti olarak gördü. Hristiyanken Müslüman olanlara dahi Müslüman oldu demedi, Türk oldu dedi.

Müslüman olan Hristiyanlarda gerçekten Türk'leşti. O kadar Türk'leşti ki imparatorluk eski topraklarını kaybettikçe onlar da geri çekildi. Türkiye'ye göç etti.

Türkiye'yi kendi vatanları, kendilerini de Türk bildi.

Fransa'ya Fransızlara adını Franklar vermiştir. Bir Fransız tarihçisi; "Fransa toprağı 7 asırda Fransız milletini yarattı" demiştir.
        
Bizim için de durum aynıdır. Anadolu'da 1000 yıldır birlikte yaşayan halk Türk milletini oluşturmuştur.

Birçok araştırmacının yaptığı araştırmalar; Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimiz de dahil, olmak üzere, birlikte yaşadığımız  Kürt asıllı vatandaşlarımızın da kendilerini Türk hissettiklerini göstermiştir.
         
PKK'nın bütün abartılı gösterilerine, çıkardığı gürültüye rağmen, Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimiz de  yaşayan Kürt  halkı Türkiye'den asla kopmamıştır.

Türk'lükten ve Türk kimliğinden hoşlanmayanlar sadece PKK ve onun uzantılarıdır.
         
Sonuç olarak da şunu belirtmek isterim ki!

Türk halkı, Türk kimliğiyle doğmuştur, Türk kimliğiyle kalmak istemektedir. Türkiye'lilik  kimliğini de katiyyen kabul etmez.

Saygılarımla

ABBAS UÇAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.